האם רשאי בנק למנוע מחברה העוסקת במחסר ב"ביטקוין" (Bitcoin), לבצע בחשבונה אצלו פעולות הקשורות למסחר בביטקוין?

האם רשאי בנק למנוע מחברה העוסקת במחסר ב"ביטקוין" (Bitcoin), לבצע בחשבונה אצלו פעולות הקשורות למסחר בביטקוין?

 

בית משפט המחוזי דן בבקשת חברה העוסקת במסחר בבטקוין?
לעיון בפסק הדין