טענת תובע לשני קבלנים ראשיים | תביעת השיבוב של המל"ל נמוכה מסכום ניכויי המל"ל

טענת תובע לשני קבלנים ראשיים | תביעת השיבוב של המל"ל נמוכה מסכום ניכויי המל"ל

 

לעיון בפסק הדין