האם נפילת סל שהורם באמצעות מנוף של משאית הינו בגדר תאונת דרכים?

האם נפילת סל שהורם באמצעות מנוף של משאית הינו בגדר תאונת דרכים?

  

 

בית משפט העליון דן בשאלה - האם נפילת סל שהורם באמצעות מנוף של משאית הינו בגדר תאונת דרכים? 

לעיון בפסק הדין