עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 02/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 02/2018

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום ב, 07/05/2018, את השכר הממוצע במשק לחודש 02/2018. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,978 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על עליה בשיעור 0.34%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 9,944 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש מאי 2018:

השכר הממוצע במשק - 9,978 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,956 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 29,934 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון