אחריות עיריה לנזקים שנגרמו עקב נפילת עץ על רכב

אחריות עיריה לנזקים שנגרמו עקב נפילת עץ על רכב

  

 

בית משפט השלום דן בשאלת האחריות של עיריה, במקרה בו נפל עץ על רכב 

לעיון בפסק הדין