עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 01/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 01/2018

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום א, 08/04/2018, את השכר הממוצע במשק לחודש 01/2018. גובה השכר הממוצע במשק (החלופה עם זרים) - 9,943 ש"ח.

על פי המרכז לאקטואריה משפטית - המדובר על ירידה בשיעור 1.57%, בהשוואה לחודש הקודם, אז עמד השכר הממוצע ברמה של - 10,103 ש"ח. 

לנוחות הקוראים - להלן טבלת השכר הממוצע, כפל השכר הממוצע ושילוש השכר הממוצע הרלבנטיים לחודש אפריל 2018:

השכר הממוצע במשק - 9,944 ש"ח.

כפל השכר הממוצע במשק - 19,888 ש"ח.

שילוש השכר הממוצע במשק - 29,832 ש"ח.

 

הנתונים חושבו באמצעות מחשבון שכר ממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

למעבר למחשבון