האם לשבר בחוליה השפעה תפקודית?

האם לשבר בחוליה השפעה תפקודית?

 

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל ערעור שהוגש על פסק דין של כב' השופטת אילת דגן, וקבע כי שבר בחוליה הינו בעל השלכות תפקודיות. מן הערעור:

22. בית משפט קמא ביסס את הכרעתו על כך שהנכות בשיעור 5% בגין שבר בחוליה C2 (dens), אינה נכות תפקודית. אין בידנו להסכים לקביעה זו. ראשית, מסקנה זו לא עולה מחוות הדעת הרפואיות של מי מן המומחים; שנית, וזה העיקר, אמנם שבר בחוליה שהתאחה, ואשר אינו מותיר הגבלה, אין בו כדי להגביל תנועות עמוד השדרה לעת עתה, אולם נכות זו, שמקורה בשבר בחוליה, היא בעלת השלכה תפקודית מאחר ואין יודעים מה יוליד יום. נראה, כי המחוקק קבע נכות בגין שבר בחוליה שלא הותיר מגבלה בתנועות, מתוך הנחה ששבר בחוליה עלול להשפיע בעתיד על מצבו התפקודי של הנפגע (ראו לעניין זה דברי כב' השופטת דודקביץ לגבי ההיגיון שבבסיס הוראות 37 (8) א' לתוספת לתקנות בת"א (מרכז) 1402-08-13 אוסי נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ (22.10.2013). 23. אף המסקנה, כי יש להפחית את הנכות התפקודית בגין הגבלת תנועות בגב ל-8% מאחר והנכות נקבעה על הצד המטיב איננו יכולים לקבל. המומחה היה מודע היטב לניסיונות המערער להאדרת תביעתו והוא לא קבע כי אין הגבלה בתנועות ע"ש צווארי אלא קבע, כי מצא "תנועה טובה". יחד עם זאת המומחה מצא, חרף ניסיונות המערער להדגים "באופן רצוני הגבלה שאינה מוסברת לפי סוג השבר", כי קיימת הגבלה המצדיקה נכות בשיעור 10%. 24. לאור האמור לעיל מצאנו כי יש לקבוע את נכותו של המערער על 14.5%

לעיון בפסק הדין