האם יש להביא בחשבון הכנסותיו של התובע לצורך תשלום גמלת נכות כללית את פנסיית הנכות אותה הוא מקבל מקופת הפנסיה מנורה מבטחים?

האם יש להביא בחשבון הכנסותיו של התובע לצורך תשלום גמלת נכות כללית את פנסיית הנכות אותה הוא מקבל מקופת הפנסיה מנורה מבטחים?

 

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דן בשאלה האם יש להביא בחשבון הכנסותיו של התובע לצורך תשלום גמלת נכות כללית את פנסיית הנכות אותה הוא מקבל מקופת הפנסיה מנורה מבטחים?

לסוגיה זו יכולה להיות השפעה על גובה הנזק בתביעות כנגד מעסיקים בעילה של אי הפרשה לפנסיה ו/או בנושא של ניכוי רעיוני של תגמולי המל"ל

לעיון בפסק הדין