כב' השופט מנחם קליין מסביר כיצד הוא משתמש בכלי העבודה בתוכנת נזיקיסט על מנת לכתוב הצעות פשרה