ניכויי המל"ל - האם יש לנכות קצבת זקנה עם תוספת ותק? האם יש להחיל את הלכת אלחבנין באופן סימטרי?

ניכויי המל"ל - האם יש לנכות קצבת זקנה עם תוספת ותק? האם יש להחיל את הלכת אלחבנין באופן סימטרי?

 

בית המשפט העליון דן ב- 3 שאלות: האם יש ליישם את הלכת אלחבאנין באופן סימטרי? היש מקום לפסיקת פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה בנוסף לפיצוי על נזק לא ממוני? היש לנכות מן הניכוי של קצבת הזקנה את תוספת הוותק, בבחינת ניכוי מן הניכוי, ומאידך, האם יש להוסיף את הסכום שאמור היה להיות משולם לביטוח הלאומי עבור קצבת הזקנה?  

בית המשפט הבהיר כי הלכת אלחבאנין לא עסקה במקרים בהם תוחלת החיים שנקבעה בפסק הדין ארוכה מזו הקבועה בתקנות ההיוון, אלא רק במקרים חריגים בהם נקבע בפסק הדין קיצור תוחלת חיים בהשוואה לזו שבתקנות ההיוון.

בית המשפט קבע כי אין להוסיף פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה לצד פיצוי בגין כאב וסבל

בית המשפט קבע כי יש לנכות קצבת זקנה עם תוספת ותק

לעיון בפסק הדין