תובנות משפטיות

 
logo
נזיקיסט אמיתי
משתמש בנזיקיסט! 

 
סיווג תאונה כתאונת דרכים כאשר פעולה אחת מקיימת הן את הריבוי והן את ההמעטה של "שימוש ברכב מנועי"

15/05/2018


מהי שקידה סבירה של תושב הרשות הפלסטינאית לצורך איתור נהג פוגע?

04/06/2018


מהם התנאים הנדרשים לקיומה של הסתכנות מרצון?

01/06/2018


מהם התנאים הנדרשים העברת נטל הראיה בנפילה שארעה בשטח מועדון לילה | אשם תורם בשיעור 50% לתובעת שנפלה ביציעה ממועדון

03/06/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 03/2018 - נשבר השיא של כל הזמנים!

07/06/2018


על ההבדל שבין אחריות מוגברת ואחריות מוחלטת | מהי אחריות רשות לתקיפה שארעה בשטח בית ספר?

31/05/2018


גיל פרישה 80 – לפנסיונר שרצה קריירה שניה| נפגע בתאונת דרכים הופנה לבית החולים. לאחר ששוחרר חזר למוקד קופת חולים, שם החליק עם הקביים, ונגרם לו שבר בברך. האם יש לפצל בין שני הנזקים?

30/05/2018


נכות רפואית בשיעור 31%, נכות תפקודית בשיעור 40% לפועל שנחתך בידו

20/05/2018


האם על מבטחת רכב לשאת בתגמולי ביטוח בנסיבות בהם לא ידועה זהות הנהג וייתכן כי אינו מורשה לנהוג לפי תנאי הפוליסה?

30/05/2018


כב' השופט קליין מקבל את הטענה לשיעור היוון של 2% ריבית באופן קבוע

28/05/2018


היש לפצות בעל חברה, הקובע לעצמו את שכרו בתלושי שכר, שעה שהכנסות החברה לא נפגעו?

21/05/2018


האם בתי המשפט מעקרים מתוכן את הלכת סושארד?

17/05/2018


השלכות אי פנייתו של תובע לענף נכות כללית לצורך קבלת גמלה

15/05/2018


בית המשפט המחוזי העדיף את חוות דעתו של ד"ר תמיר לוי על פני חוות דעתו של פרופ' ברנע, לעניין שיעור ההיוון, ופסק כי יש להוון הפיצויים על בסיס ריבית בשיעור של 2%

10/05/2018


15% אשם תורם לעובד ותיק שנקטעו אצבעותיו

13/05/2018


על חובת צירופו של נהג רכב לכתב התביעה בפלת"ד

14/05/2018


הושקו 3 מחשבונים לחישוב ניכויי המלל

14/05/2018


התקבל ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות נפשית בשיעור 15%

13/05/2018


תאונת עבודה – "מעסיק לרגע"

15/04/2018


מהם העקרונות אותם יש ליישם בעת חישוב בסיס השכר? | אי ניכוי תביעת שיבוב של המעסיק בגין דמי פגיעה ששילם

18/04/2018


השתלמות לעורכי דין בנזיקין בנושא: כיצד מתמודדים בהצלחה עם חוות דעת אקטואריות לעניין ניכויי המל"ל?

11/02/2015


בסיס שכר של 65.3% מהשכר הממוצע לתובעת צעירה שלמדה 9 שנות לימוד

13/05/2018


פסק דין נוסף ובו היוון לפי 2% ריבית

10/05/2018


האם מי שהיה נכה בנכות כללית בשיעור 100% עובר לתאונה, עקב נוקשות של הצוואר ושל עמוד השדרה, יכול לסבול מצליפת שוט בגין התאונה? | האם כאב מתמשך ונאמן (chronic) הינו בגדר נזק לא-ממוני?

03/04/2018


האם נפילת סל שהורם באמצעות מנוף של משאית הינו בגדר תאונת דרכים?

19/04/2018


שיטת הידות - חצי ידה מגיל 18 ועד גיל 21

08/05/2018


השתלמות לעורכי דין בנזיקין בנושא: כיצד מכינים תחשיבי נזק מנצחים?

17/01/2018


מהם התנאים הנדרשים כדי לפסוק פיצוי בגין התייקרות פרמיות ביטוח?

06/05/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 02/2018

07/05/2018


האם נדרש מינויו של מומחה לעניין לקות בראיה שנגרמה עקב פגיעה מוחית, שעה שהתובעת סובלת מהמיפלגיה, אשר נכותה נקבעה על פי סעיף מותאם? | עזרה לילדי התובעת כראש נזק

16/04/2018


האם המצאותו של תובע מחוץ לרכב הנובעת משימוש תחבורתי קודם (גרירה) ולצורך שימוש תחבורתי עתידי (המשך נסיעה) הינו בגדר תאונת דרכים?

01/04/2018


שעה שמהוונים את הפיצויים לפי 3%, אין להוון את תגמולי המל"ל לפי 2%!

18/04/2018


השתלמות לעורכי דין בנזיקין בנושא: כיצד ממקסמים את הפיצוי בתיקי עיזבון ותלויים?

17/01/2018


האם סימון פיר מעלית באתר בניה הינו בגדר אמצעי בטיחות?

19/04/2018


מיהו המומחה בתחום רפואת הכאב שסבור ש"כל רופא יכול להתעסק בכל אחת מהמומחיות"?

10/04/2018


אחריות עיריה לנזקים שנגרמו עקב נפילת עץ על רכב

08/04/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 01/2018

08/04/2018


האם לשבר בחוליה השפעה תפקודית?

26/03/2018


האם נפתח הפתח לפסיקת הפסדי פנסיה לעצמאי?

26/03/2018


התקבלה תביעת רשלנות רפואית ביילודה – בגין מות עוברית בשל אי ביצוע בדיקת אולטראסאונד

15/03/2018


אי יכולת לבטח אובדן כושר עבודה כראש נזק

12/03/2018


בתאונת דרכים שנדונה על פי פקודת הנזיקין שני מזיקים. התובע בחר לתבוע אחד המזיקים בלבד. מהו האשם התורם שיש להשית על התובע בגין בחירתו זו?

25/03/2018


דחיית טענה להקפאת חלק מסכום הפיצויים עד שהתובע יפעל למיצוי זכויותיו במל"ל בענף נכות כללית

23/03/2018


האם יש להביא בחשבון הכנסותיו של התובע לצורך תשלום גמלת נכות כללית את פנסיית הנכות אותה הוא מקבל מקופת הפנסיה מנורה מבטחים?

20/03/2018


כב' השופט מנחם קליין מסביר כיצד הוא משתמש בכלי העבודה בתוכנת נזיקיסט על מנת לכתוב הצעות פשרה

16/03/2018


ניכויי המל"ל - האם יש לנכות קצבת זקנה עם תוספת ותק? האם יש להחיל את הלכת אלחבנין באופן סימטרי?

14/03/2018


כב' השופט צבי ויצמן מגלה באיזו תוכנה הוא מבצע את חישוביו

06/03/2018


האם עקרת בית שלא עבדה שנים ארוכות זכאית לפיצוי בגין הפסדי השתכרות?

27/02/2018


בית המשפט המחוזי פסק פיצויים על בסיס שער ריבית של 2%. לא קיבל את חוות דעתו של רמי יוסף

19/03/2018


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח, נדחתה התביעה בעילה של פגיעה באוטונומיה

11/03/2018


מהי השפעת שלוש תאונות בה נפגע תובע באותה רגל, על הפסדי ההשתכרות לעתיד בגין התאונה הראשונה?

05/03/2018


התקבל ערעור בנושא רשלנות רפואית בגין תסמונת אשרמן

04/03/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 12/2017

07/03/2018


נכות רפואית - 40%, נכות תפקודית 10% - לתובעת שהעצימה את נזקיה

04/03/2018


בית המשפט העריך פיצויים על בסיס שכר ממוצע במשק שהינו שגוי

02/03/2018


כאשר לתובע נכות תפקודית הנמוכה מ- 100%, אין לנכות את מלוא תגמולי הבטחת הכנסה שקיבל!

25/02/2018


חוות דעת מומחה רפואי המבוססת על זיכרון של המומחה ולא על ממצאים רפואיים

11/02/2018


בית המשפט התיר תיקון של כתב תביעה כך שיתווספו הורי תובע בגין נזק נפשי, בטענה כי הם עומדים בתנאי הלכת אלסוחה

01/03/2018


האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעיין ולצלם את המסמכים הקשורים לתיק הנדון בבית משפט, וזאת על מנת שיוכל להסתייע בהם בבירור זכותו בתביעת שיבוב, בגין הקצבאות המשולמות על ידו?

27/02/2018


האם יכול בא כוח משיבות לייצגן, מאחר שהוא שותף למשרד של בא כוחם לשעבר של המבקשים?

27/02/2018


מהי חובת הזהירות הקונקרטית במקרה של מבקר בסופר? | קידום בשכר ממועד התאונה מלמד על השבחת שכר עתידית!

11/02/2018


מה הסיבה שלא נהוג לקבוע נכות רפואית - במקרים בהם יש פגיעה בכתף - גם בגין הפגיעה בכתף וגם בגין הגבלת תנועה?

28/02/2018


מהו מעמדה של שוכרת דירה במסגרת של דיור ציבורי, אשר התגוררה בדירה במשך שנים ארוכות, והפרה תנאי השכירות, לצורך הליך "פינוי בינוי"?

15/02/2018


מהו ה"חריג-לחריג" על פי סעיף 7א לחוק הפלת"ד?

16/02/2018


האם ירידת הנהג מהאוטובוס בסיום הנהיגה על מנת לבצע בדיקה ביטחונית בתא המטען מהווה תאונת דרכים?

11/02/2018


דחית כיסוי ביטוחי בפוליסה "הצהרתית", לביטוח עבודות קבלניות המכסה בין היתר חבות מעבידים

08/02/2018


בית המשפט היוון פיצויים לפי 3%, אך ניכה תגמולי המל"ל לפי 2%

11/02/2018


באילו תנאים עשויה להתקבל תביעת שאירים לקצבת נכות כללית שהוגשה לאחר פטירת מות מנוח/ה?

18/02/2018


על החשיבות של הוכחת קשר סיבתי בלעדי בין הירידה בהכנסה לבין מצבו הרפואי של התובע כתוצאה מהתאונה

07/02/2018


השתלמות לעורכי דין בנזיקין בנושא: כיצד מכינים תחשיבי נזק?

08/02/2018


מהי חלוקת אחריות בין קבלן לעבודות חשמל לבין מזמינת עבודה בתאונה בה נפל עובד מתלמד מרמפה חשמלית?| בית המשפט מבקש חוות דעת לצורך הוכחת שיעור הריבית

06/02/2018


אדם הותקף על ידי חבורת נערים. האם ניתן להטיל על אחד החברים בחבורה אחריות כלפי הנתקף, בגין כל הנזקים שנגרמו להם בתקיפה, זאת מכוח היותם של כל התוקפים בתקיפה הנדונה "מעוולים יחד"?

06/02/2018


האם חברות הביטוח "יתגעגעו" לימים בהם שער הריבית להיוון הפיצויים יהיה 2%?

15/02/2018


מהי החשיבות של ניסיון מקצועי ניתוחי, מעשי, מן השנים האחרונות, של מומחה רפואי במתן חוות דעת לעניין רשלנות רפואית בניתוח?

07/02/2018


פיצויים עבור חופשות כראש נזק?

24/01/2018


האם ניתן לשחרר את הנתבעת מהאמור בחוזה הביטוח בשל "טעות קולמוס"?

07/02/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 11/2017

07/02/2018


מהי השפעת הסיכון הפיננסי של מעסיק על הנכות התפקודית של תובע?

05/02/2018


האם במקרה של שינוי גרסת עד ניתן לבסס תביעה על עדות ב"כ התובע שהעיד על נכונות גרסת העד, טרם שונתה?

31/01/2018


מיהו מעביד לצורך תחולת חוק הביטוח הלאומי, בהקשר של תביעת שיבוב?

05/02/2018


האם תובע זכאי לגרירת ותק ממקום עבודה אחד, בו הועסק בדירוג מנהלי למקום עבודה שני, בו הועסק בדירוג המח"ר, לאחר הפסקה בת 4 שנים?

05/02/2018


מה דינו של טופס בל/211 "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" – שעה שהמעבד חותם רק על חלק מהעמודים בטופס?

04/02/2018


האם עיזבון מנוח זכאי לפיצוי בגין הפסדי פנסיה, שעה שנקבע למנוח קיצור תוחלת חיים | האם העיזבון לא זכאי לפיצוי בגין קצבת שאירים מביטוח לאומי?

30/01/2018


המוסד לביטוח לאומי חוייב בתשלום פיצויים בגין פגיעה בפרטיותה של תובעת, על ידי מי שנשלח על ידו ומטעמו לערוך על התובעת חקירה סמויה בביתה

28/01/2018


300,000 ₪ פיצוי בגין פירסום לשון הרע בפייסבוק

18/01/2018


אילו רכיבי פיצוי ניתן לכלול בבקשה לתשלום תכוף?

18/01/2018


האם חוק הפלת"ד מבחין בין ירידה "רגילה" מן הרכב, שאז משמש הרכב כזירה בלבד, לבין מקרים בהם נילווה לירידה "דבר מה נוסף"?

26/01/2018


כיצד ישתנה שיעור הנכות שקבע ממחה רפואי מטעם בית המשפט, שעה שלאחר מתן חוות הדעת הרפואית, ישתנו שיעורי הנכות בתקנות ההיוון?

23/01/2018


האם מומחה רשאי לפרש את תקנות הביטוח הלאומי לעניין הגבלת תונעה בעמוד שדרה צווארי, כאשר קיימת הגבלה קלה בשתיים מתוך 6 תנועות בלבד?

22/01/2018


בסיס שכר השווה לשכר מינימום, לתובע שתלושי השכר שלו היו פקטיביים בגובה מחצית משכר המינימום

21/01/2018


השבחת שכר עתידית למי שהינה אם צעירה לילדים

16/01/2018


פתח לחריגה מכללי תעריף שכ"ט של לשכת עו"ד?| מהי הנכות התפקודית של תובע שנפגע בברכו, אך מתאמן באופן סדיר בחדר כושר?

04/01/2018


מה מידת אחריותו של אב לנזק שגרם בנו לטרקטורון עליו נהג ללא רישיון?

18/01/2018


החזרת תיק לדיון בועדה רפואית במל"ל נוכח העובדה כי הוועדה לא התייעצה עם מומחה כאב אלא במומחה מקביל (שיקום)

22/01/2018


האם לא ניתן, ככלל, להעניק נכות בגין טינטון שאינו מלווה בליקוי שמיעה?

15/01/2018


האם תאונה בה צעד תובע לכיוון רכבו בכוונה להכניס את מחשבו הנייד לתא המטען ורגלו נכנסה לבור פתוח בכביש - הינה בגדר תאונת דרכים?

16/01/2018


חלוקת האחריות בין עיריה שבית ספר מצוי בשטחה לבין רשת המפעילה את בית הספר לתאונת החלקה של עובד

15/01/2018


הפסדי פנסיה לעצמאי שלא הפריש לפנסיה

14/01/2018


האם תובע זכאי לקבל פיצוי בהסתמך על חוות דעת שמאי בלבד, וזאת מבלי להציג את החשבונית והקבלה בגין התיקון שלטענתו ביצע ברכבו?

09/01/2018


התקבלה תביעה כנגד מעסיק בעילה של חשיפה לרעש, ללא הוכחת מפלס הרעש, ולאור סירוב נתבעת לענות בשאלון שנשלח אליה, על שאלות בעניין זה

05/01/2018


התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת כלל, לאחר שנתמכה בחוות דעת אקטוארית מטעם ד"ר תמיר לוי

08/01/2018


האם החלפת נורה ב-"כובע" מונית שבוצעה על ידי נהג מונית הינו בגדר "תיקון דרך" ועל כן תאונת דרכים על פי הגדרות חוק הפלת"ד?

07/01/2018


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 10/2017

07/01/2018


התקבלה בחלקה תביעה בשל רשלנות רפואית באיבחון

03/01/2018


בית המשפט העליון נמנע לדון בנושא שיעור ההיוון וכן בטענה לניכוי תוספת ותק מקצבת זקנה!

29/12/2017


פיצויים למורה שפוטרה פיטורים פדגוגיים

27/12/2017


נכות תפקודית גבוהה מנכות רפואית – למורה שנאלצה לבצע הסבה מקצועית

27/12/2017


האם החלקת תובע במרכזו של ארגז רכב בעת שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, כאשר הרכב עומד, הינה בגדר תאונת דרכים, נכללת בחזקה הממעטת בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפיצויים?

28/12/2017


שיטת הידות – חוסר זהות בין תביעת התלויים ותביעת העיזבון - של תושב הרשות הפלסטינית

02/01/2018


מהי חלוקת האחריות בין רשת המפעילה בתי ספר ובין מועצה מקומית לתאונה בה נפגע קטין במהלך משחק כדורגל?

31/12/2017


מהי חלוקת האחריות בין רשות מקומית לבין תנועת נוער – שעה שתובע נפגע בפעילות שבוצעה במקום חשוך, בשטחה של רשות מקומית?

26/12/2017


על זכות החזרה של קרנית, שעה שהרכב הינו בבעלות משפחתית משותפת

19/12/2017


האם פגיעת ציפור במנוע מטוס הינה בגדר נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה?

29/12/2017


האם האקווריום גדול המוצב בסלון בית הינו מבנה או תכולה?

28/12/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית ביילודה

25/12/2017


בית המשפט קבע כי חוות דעת אקטוארית שהגיש ד"ר תמיר לוי נכונה, לאחר שהיתה נמוכה ב- 500,000 ש"ח מחוות דעתו של מר גד שפירא

24/12/2017


האם ירידה שניה מאוטובוס חונה מהווה תאונת דרכים?

26/12/2017


מהי הפרשנות המשפטית של סעיף 37(8)(ב) לתקנות, לעניין שבר בחוליה? | כב' השופט שי מזרחי מביע דעתו לעניין שיעור ההיוון

21/12/2017


מהם המבחנים שיביאו לדחיית תביעה בגין נפילה מסולם?

13/12/2017


האם רשאי בית משפט להעניק פטור מאגרה המותנה בתוצאת ההליך?

05/12/2017


האם ניתן לפצות על פי פקודת הנזיקין בשל הוצאות אמירת קדיש ותשלומים לבית כנסת? | כיצד מושפעת הלכת פינץ עת מדובר על ניזוק יחיד בעל הכנסות נמוכות?

10/12/2017


מה בין הדין הרצוי לדין המצוי לעניין סעיף 11(3) (ד) לתקנות?

22/12/2017


האם לאור ביטול הלכת אבו סרייה, בהלכת אלחאבנין, יש להתחשב בקיצור תוחלת חיים של נפגע, במסגרת זכאות המוסד לביטוח לאומי לקבלת שיפוי בגין תגמולים ששולמו וישולמו על ידו מחברת הביטוח המכסה את נזקי הניזוק, על פי מערכת היחסים ההסכמית שביניהם?

10/12/2017


האם פציעת תובע שארעה במהלך חילוץ של פצועים בתאונת דרכים, הינה בגדר תאונת דרכים? מה מלמדת העובדה שתובע שילש את הכנסתו לאחר התאונה על פוטנציאל ההשתכרות שלו?

18/12/2017


השבחת שכר למסגר בן 35

17/12/2017


מהי הפרשנות שניתן לפרש את סעיף 37 (7) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן:- "תקנות הביטוח הלאומי") הדן בהגבלות תנועה בעמוד השדרה המותני (Lumbar spine)?

15/12/2017


האם יש לנכות נכות בגין מצב קודם, שעה שאין מסמכים רפואיים המעידים על מצב קודם?

30/11/2017


מהי חלוקת האחריות בין מעסיקה, קבלן הראשי, ויזם שעה שהתובע התייחס אל כל הנתבעות כאל גוף אחד ללא כל חלוקה או אבחנה ביניהן?

06/12/2017


מהו המבחן לשאלת הקשר הסיבתי בין חשיפתו של אדם לאבקות מתכת במפעל בו עבד לבין מחלת סרטן בה לקה?

07/12/2017


מהו הפיצוי המגיע לרופא אשר הוגשה נגדו, על ידי משרד הבריאות, קובלנה משמעתית שלא היתה צריכה להיות מוגשת?

08/12/2017


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017

07/12/2017


התקבלה תביעה רשלנות רפואית בגין טיפול רפואי רשלני בפגייה

28/11/2017


פסילת מומחה לאור העובדה שאינו נושא רישיון התמחות באורטופדיה, ולאור חריגה מסמכות

05/12/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

04/12/2017


גם כב' השופט מריו קליין מהוון ב- 2% ריבית

03/12/2017


אימתי יעתר בית משפט לבקשה לניהול ההליך בו עסקינן בדלתיים סגורות?

03/12/2017


האם החלקה ממשאבת בטון, אשר מורכבת על משאית, במהלך ניקיון המשאבה, כאשר המשאית עובדת הינה תאונת דרכים?

29/11/2017


התקבלה תביעה רשלנות רפואית בעילה קרדיולוגית

29/11/2017


בית משפט השלום בתל אביב היוון הפיצויים לפי 2% ריבית

30/11/2017


האם תאונה בה החליק נהג אוטובוס במקצועו בתחנת דלק במהלך תדלוק האוטובוס בו נהג הינה בגדר תאונת דרכים?

20/11/2017


האם זכאי תובע לפיצוי מחברת ביטוח, בשים לב לכך שהתובע לא הפעיל את מערכת המיגון שהייתה מותקנת ברכבו והפעלתה הייתה תנאי לכיסוי הביטוחי?

22/11/2017


מהו הסיכון הבלתי סביר הטמון באנדרטת עמוד הגבורה אשר במוזיאון יד ושם?

12/11/2017


מהי השפעת פרישה מוקדמת על הנכות התפקודית?

19/11/2017


בית משפט השלום בהרצליה היוון הפיצויים ב- 2%

16/11/2017


שי ספיר - ניכויי המל"ל מסתכמים ב- 786,771 ש"ח. ד"ר תמיר לוי - סך הניכויים - 544,022 ש"ח. מה יקבע בית המשפט?

08/11/2017


סיכום בייניים – מה השתנה ב- 50 הימים שלאחר שינוי תקנות ההיוון?

20/11/2017


מהו האשם התורם של תובע לתאונה בה הסתובב בחדרי מלון בהם לא היה צריך להסתובב?

16/11/2017


פלת"ד - אי ניכוי מס הנכסה מבסיס השכר של אם חד הורית

13/11/2017


מה יכול להיות הקשר בין אירוע טראומטי קצר ובין התפתחות לחץ דם כרוני?

12/11/2017


מהי חבותה של רשות מקומית לתאונה אשר ארעה ביציאה מחניון בבעלות פרטית, שעה שלרשות זכות חכירה של הקרקע לצורך כריית מנהרה מתחת לפני הקרקע?

01/11/2017


האם בית המשפט יבטל מינוי מומחה רפואי מטעמו, לאחר שבדק את התובע, אך בטרם ניתנה חוות דעתו?

05/11/2017


מהי אחריותה של בעלת מכון קוסמטיקה, אשר השכירה עמדות במכון, לאירוע רשלני, שגרמה אחת השוכרות?

09/11/2017


כיצד יש לפרש את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

08/11/2017


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 08/2017

09/11/2017


תובע החליק במגרש אימון שהתקיים במגרש כדורגל. במגרש היו קיימים בורות, אך החלקת התובע היתה ללא קשר לקיום הבור. מהי חבותה של אגודת הספורט במקרה זה?

07/11/2017


חישוב נכות משוקללת כצירוף נכויות ולא כשיקלול נכויות

05/11/2017


האם ועדה רפואית הפועלת לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959 (להלן: חוק הנכים או החוק) מוסמכת להורות על עריכת חקירה סמויה בעניינו של נבדק על מנת לאסוף מידע באשר למצבו הרפואי או התפקודי?

08/11/2017


בית משפט השלום בתל אביב בוחן את הקשר הסיבתי שבין תאונת דרכים ובין מחלת הפיברומיאלגיה

31/10/2017


האם ניתן לחייב הורי פעוט בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהתפרצות בנם הצעיר לכביש?

19/10/2017


כיצד יש לחשב את השכר הקובע לפנסיה של עמית לפי תקנות קרן הפנסיה של המשיבה, כפי שהיו טרם כניסת התקנון האחיד לתוקף, בנסיבות בהן המשכורת המבוטחת בפועל של העמית גבוהה מהשכר התעריפי המרבי בענף הבניה?

22/10/2017


מהי אחריותה של פנימיה בה הותקף תלמיד על ידי תלמיד אחר בזמן שישן?

31/10/2017


מהו המבחן שיעזור לקבוע האם דוחות השומה של התובע לתקופה שלאחר התאונה הוגשו לאחריה וחשודים להיות מוטים?

29/10/2017


האם בית המשפט יורה להשיב לתובע תגמולי מל"ל שקוזזו פעמיים?

31/10/2017


מהי חבותה של מבטחת, על פי הפוליסה, שעה שהמבוטחת שילמה פרמיה בגין 10 עובדים, ובפועל הועסקו 60 עובדים?

24/10/2017


הפחתת נכות בעקבות הגשת סרטונים במהלך חקירת מומחה - מה המבחנים לקבילות הסרטונים?

18/10/2017


מהו האשם התורם שיוטל על עובד שנפגע מסכין יפנית, שעה שלא סופק לו כלי מתאים יותר לחיתוך?

15/10/2017


האם ביצוע בדיקות סקר רפואיות הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה, כך שיש להכיר בתאונת הדרכים בה נפגעה התובעת בדרכה לביצוע בדיקות סקר רפואיות כתאונת עבודה?

18/10/2017


הפחתת נכותו של תובע במהלך חקירתו של מומחה בית משפט, על בסיס סרטונים שהציגה חברת הביטוח | מה ההבדל בין נכות כללית ונכות מעבודה לעניין הניכויים?

25/10/2017


הפסדי השתכרות עד גיל 68!

23/10/2017


אי פסיקת פיצוי נפרד ללא הוכחת נזק בגין פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות

18/10/2017


האם "פרמיה אישי" הינו רכיב שכר אותו יש לכלול בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה?

18/10/2017


מה בין סכנה רגילה, לסכנה בלתי סבירה?

28/09/2017


באילו תנאים יהיה על תובע להגיש בקשה להחמרת מצב בביטוח לאומי?

03/10/2017


פיצוי בגין דחיית בחינה פסיכומטרית, שנגרמה לתובע

17/10/2017


מהי החבות הנזיקית שניתן לייחס לאביה של תובעת, שהינו הבעלים בעסק משפחתי, אשר מנוהל על התובעת, שעה שהוא אינו מעורב בניהול העסק? | אשם תורם בשיעור 70%

16/10/2017


מהו המבחן שיקבע האם נפילה מרכב במהלך נסיעה הינה התאבדות או תאונה?

11/10/2017


מהי אחריותה של חברת כח אדם לתאונת עבודה, כאשר היא אינה מבצעת מעקב כלשהו אחר הנפגע, לאחר שהוא מוצב במפעלה של הנתבעת?

10/10/2017


כיצד יש לפרש את תקנה 37(7)(א) לתקנות, שעה שלתובע נמצאה הגבלת תנועה בארבעה מתוך ששת כיווני התנועה של עמוד השדרה?

04/10/2017


מהם התנאים הנדרשים לפסיקת פיצוי עונשי?

25/09/2017


האם בית המשפט יקבל דעתו של מומחה אשר קבע נכות בשל הגבלת תנועה בכתף שמאל, שעה שהתובע ממשיך להשתמש בידו כבעבר?

09/10/2017


היפוך נטל הראיה בתאונת עבודה בה נפגע עובד מחפץ שמהותו לא הובררה עד תום

01/10/2017


מהו בסיס השכר של תובע אשר עבד כעצמאי מספר שנים לפני התאונה, הוכרז כפושט רגל והחל לעבוד כשכיר, זמן קצר לפני התאונה, וקיבל הפטר מחובותיו מספר שנים לאחר התאונה? | כיצד משפיעה העובדה שהתובע עובד כנהג על הפיצוי בגין הוצאות נסיעה?

01/10/2017


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 07/2017

07/07/2017


מהי חלוקת אחריות באירוע נפילה שלאחריו רשלנות רפואית?

18/09/2017


מה משמעות המונח "אלמנת פנסיונר"?

26/09/2017


האם אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ז – 1977 [להלן: "חוק הפלת"ד"]?

11/09/2017


בית המשפט מזכיר - מה עתיד לקרות בתאריך 01/10/2017? | האם יש לפסוק הוצאות התובע לצורך ההליך במל"ל?

11/09/2017


בית המשפט מזכיר לפול כיצד יש לפרש את הלכת אבו-סריה

12/09/2017


על אילו ראשי נזק משפיעה העובדה שתובע/ת הינו/ה חד הורי/ת?

27/09/2017


הפרת חובות חקוקות – תאונת עבודה בה נפגע קטין בעודו עובד על מכונה

26/09/2017


האם עצם ידיעתו של תובע על הסכנה מקנה לנתבע הגנת הסתכנות מרצון? | דחיית טענה לניכוי רעיוני של תגמולי המל"ל שהועלתה על ידי מי שהינו מזיק שאינו מעביד

24/09/2017


מהי חלוקת האחריות בין רשות מקומית ובין אגודת ספורט למצבו של מגרש כדורגל בו נפגע שחקן?

19/09/2017


על הסיכון הטמון במשחק עם כדור בבית הספר, במהלך יום הורים

12/09/2017


התקבלה תביעה כנגד קרן הפנסיה מקפת בעילה של רשלנות

17/09/2017


בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי

17/09/2017


חלוקת אחריות - בתאונת דרכים בה נגרמו נזקי רכוש

11/09/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית באישפוז

14/09/2017


מהו ההיבט המשפטי של שאלת אחריות המשטרה לנזקי מעצר ועיכוב?

13/09/2017


הפסדי השתכרות בגובה 109,000 ₪ לתובעת שלא עבדה 12 שנה

07/09/2017


מהי השפעת ההוראות הרלוונטיות בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ז-2017 על בסיס השכר של עובד זר? | האם לתובע כדאי במהלך עדותו להשתמש בביטוי "איני יכול לחזור לעבודה" או בביטוי "איני יכול לעבוד"?

05/09/2017


מהי חלוקת האחריות בין תוקף ובין בעל מקרקעין, באירוע תקיפה?

10/09/2017


האם יש לכלול בשכר הרגיל של תובע, לצורך חישוב פדיון ימי החופשה, אף את רכיב השעות הנוספות הגלובאליות שקיבל התובע?

10/09/2017


המל"ל: 60% נכות נפשית, מומחה התובע: 60% נפשית, מומחה הנתבעת: 30% נפשית. ורק מומחה בית המשפט – 0%

29/08/2017


כיצד משפיעים נסיונות השיקום של תובע על נכותו התפקודית?

22/08/2017


השכר הממוצע במשק, החלופה עם זרים, בשיא של כל הזמנים

07/07/2017


האם כספים המופקדים בקרן הפנסיה הינם חלק מעיזבונו של מנוח?

03/09/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

07/09/2017


מהי חלוקת האחריות בתאונה בה נפל קטין מגג בנין מגורים?

06/09/2017


העדר זהות בין תלויים לעיזבון – במקרה של פטירה בגיל מבוגר | גיל פרישה 75

03/09/2017


האם בית המשפט יפסול מומחה שבדק בעבר את התובע – בדיקה חד פעמית?

31/08/2017


מה דינה של חוות דעת המבוססת על דברי התובע ולא על בדיקות?

30/08/2017


התקבלה בחלקה תביעת רשלנות רפואית בגין ביצוע ניתוח להסרת משקפיים

28/08/2017


האם תאונה בה מפנה אשפה נמחץ בין מכולת אשפה ("צפרדע") למשאית אשפה הינה בגדר תאונת דרכים?

15/08/2017


מהו שיעור האשם התורם שיש להשית על תובע אשר לא אחז במעקה במהלך ירידתו, למרות שידע שהמדרגות רטובות?

10/08/2017


נכות רפואית ותפקודית בשיעור 10%, פגיעה בכושר השתכרות – 25% - לתושב הרשות הפלסטינית

27/08/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין רשלנות לאחר ניתוח

22/08/2017


מהו ההבדל שבין אובדן זכות למימוש כתבי אופציות בתביעות לפי הפלת"ד ובתביעות לפי הפקנ"ז?

18/08/2017


מהי אחריותה של המדינה כבעלת המקרקעין?

20/08/2017


באילו תנאים בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה?

21/08/2017


בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה - מה בין עבודה בלילות לבין כוננות בשעות הלילה?

20/08/2017


מהם המאפיינים של טינטון תמידי בעוצמה חלשה?

10/08/2017


מהם שלושת הגורמים אשר יקבעו את הפיצוי לעובד זר המועסק בישראל?

21/08/2017


האם בית חולים התרשל במהלך טיפולי פוריות שעה שלא בוצע דילול במספר העוברים, עקב התנגדות ההורים?

13/08/2017


גובה הנזק - 2.8 מיליון, גובה פיצוי - 2.5, בשל מגבלת הסמכות של בית המשפט | חלוקת אחריות בין מעוולים במשותף בתאונה בה נפגע תובע בעת שיט בנחל

06/08/2017


מהו התוקף החוקי של תניית השתתפות עצמית?

26/07/2017


הפסדי פנסיה עם קיצור תוחלת חיים | מה דינה של קצבה מהמל"ל שניתנה לתובע עקב טעות, לעניין הניכויים?

14/08/2017


אילו פרמטרים ישפיעו על בית המשפט בהחלטות לפסוק פיצוי בגין הכנסות מתשר?

10/08/2017


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 05/2017

07/07/2017


מהו הכלל לעניין בסיס השכר של תושב הרשות הפלסטינית לעניין חישוב הפסדי השתכרות לעתיד?

16/07/2017


פיצוי לאימה של קטינה שנפגע בתאונת דרכים, על בסיס החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד - 1964

09/08/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין תסמונת אשרמן

08/08/2017


בית המשפט דן בטענת ההתיישנות בתביעה בגין מחלת מקצוע, אשר גרמה לליקוי שמיעה וטינטון

07/08/2017


מהי חבותו של משרד החינוך בתאונה בה נדחף קטין אל מותו מגג בית ספר?

23/07/2017


מהי מחלת הקושניג ומהו הפיצוי בגינה?

13/07/2017


האם פיצוי עלויות טיפול רפואי לתושב זר שנפגע בישראל צריכות להיות על בסיס העלויות בארצו או העלויות בישראל?

13/07/2017


האם דין האשם התורם שיש להטיל על מנהל תפעול שונה מדין האשם התורם שיש להטיל על עובדים בתפקידים אחרים?

17/07/2017


לפי איזה תאריך קלנדארי בשנה יש לבצע את החישובים לעניין ההפסדים למי שבתעודת הזהות שלו מצויינת רק שנת הלידה ולא תאריך הלידה?

18/07/2017


האם רשאי בנק למנוע מחברה העוסקת במחסר ב"ביטקוין" (Bitcoin), לבצע בחשבונה אצלו פעולות הקשורות למסחר בביטקוין?

18/07/2017


האם התרופפות סלעים במסלולי הליכה הוא סיכון טבעי ורגיל בחיק הטבע והאם הוא קיים בכל יום מימות השנה?

19/06/2017


מהי משמעות תניית פטור בתביעות נזקי גוף?

10/07/2017


תביעה לפיצוי בשל נזק נפשי שנגרם לתובע עקב נוכחות באירוע טראומטי – כל זאת כנפגע ישיר, ולא בגדרה של הלכת אלסוחה

22/06/2017


מהי חלוקת האחריות בין סופר ובין חברת הניקיון?

26/06/2017


תביעת התובע התקבלה. תביעת השיבוב נדחתה

04/07/2017


בית המשפט מחדד את ההלכה הנוגעת להוכחת עניין שברפואה בתביעות לפי הפלת"ד

03/07/2017


4 מיליון ש"ח פיצוי לתובע שאיבד את ידו הימנית

05/07/2017


קביעת נכות רפואית על ידי בית משפט, למרות שהמומחה לא קבע

06/07/2017


טענת תובע לשני קבלנים ראשיים | תביעת השיבוב של המל"ל נמוכה מסכום ניכויי המל"ל

09/07/2017


עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 04/2017

07/07/2017


מהו המתאם בין אובדן היכולת להתמיד במקום עבודה והנכות התפקודית?

25/06/2017


מהי האחריות החלה על בעל נכס מסחרי שהסב אותו לדירה?

30/06/2017


מהו חלקה של חברה להשמת עובדים בתאונת עבודה בה בוצעה עבודה "פשוטה מאד" | אימתי יש להתבסס על פיצוי בגין כאב וסבל שהינו יחסי לפלת"ד?

27/06/2017


מי מבין המבטחות של שני רכבים חבה בפיצוי התובע על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונת דרכים בה קיפח את חייו אדם אחר, הולך רגל, זר לתובע, כאשר לתובע נותרה נכות נפשית קלה?

29/06/2017


כיצד שינוי בחוות הדעת של מומחה רפואי, בעקבות שאלות הבהרה משפיע על הנכות התפקודית?

28/06/2017


נכות בתחום הא.א.ג בגין טנטון - האם הטנטון תמידי או זמני?

04/06/2017


על הסיכון הטמון באי הספקת כלי עבודה ייעודי לתובע

21/06/2017


קביעת נכות תפקודית – מקום שבו המל"ל קבע מספר סעיפים לקות, אשר חלקם אינם קשורים לתאונה

20/06/2017


האם בונוס הינו חלק מבסיס השכר? | תנאים לפסיקת הוצאות לדוגמא

18/06/2017


אין לנכות תגמולי המל"ל שעה שהפיצוי שנפסק בראש הנזק של עזרת צד ג הינו בגין שעות סיעוד שלא מקבלת התובעת

14/06/2017


מה בין הלכת סושרד ובין הלכת פינץ?

05/06/2017


האם בכל מקרה נכות תפקודית של קטין תהיה שווה לנכות הרפואית?

25/05/2017


מהי חבות מעסיקה וחלוקת אחריות בתאונת נפילה בה לא הוכחה סיבת הנפילה ולא גובה הנפילה?

29/05/2017


בית משפט השלום דן בתסמונת הפיברומיאלגיה בקרב פנסיונרים | הפסדי השתכרות עד לגיל 73

13/06/2017


בית המשפט העדיף חוות דעת אקטוארית של ד"ר תמיר לוי, על פני חוות דעת של אייל בוכבינדר, לעניין קצבת שירותים מיוחדים!

12/06/2017


כיצד מצב סוציו-אקונומי של תובע עובר לתאונה משפיע על נכותו הנפשית?

11/06/2017


מהי קבילותה של עדות שנתנה תובעת במשטרה לאחר התאונה, בתביעות לפי הפלת"ד?

09/06/2017


טענת נתבעת לתאונה עבודה שעה שהתובעת חזרה מבילוי במקום, שהיה בעבר מקום עבודתה

30/05/2017


האם רכיבה על אופניים בכביש בין עירוני הינה בגדר הסתכנות מרצון?

17/05/2017


מהי ההשפעה התפקודית של הפרעה בתפקוד הלסת?

29/05/2017


מהי הגמישות בקביעות נכות על פי תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי?

29/05/2017


כיצד יש לקבוע מהו שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות של תובע שנפגע חבלת ראש קשה?

28/05/2017


האם עריכת בדיקות על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתובע אשר השפה העברית אינה שגורה בפניו, ללא עזרת מתורגמן עשויה לפגוע בחוות הדעת? ; פרישת שכיר בגיל 70, נוכח מצב כלכלי קשה של המשפחה

15/05/2017


מהי ההלכה לעניין הוכחת פגיעה או מוות עקב "תאונת דרכים"

21/05/2017


אי פסיקת תשלום עיתי לנכה בשיעור 100%, נוכח גילו של תובע

17/05/2017


נכות תפקודית בשיעור 53%, תפקודית בשיעור 30%, אובדן כושר עבודה – בשיעור 70%

15/05/2017


תובע נפגע במהלך נסיעה באוטובוס. הפגיעה לוותה בנפילה ואובדן הכרה. האם אובדן ההכרה של התובע גרם לנפילה או שהנפילה גרמה לאובדן ההכרה?

23/04/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואי בגין טיפול לקוי

22/05/2017


על התרשלותה של חברת בניין אשר דואגת להדרכת עובדים על גובה ואף מספקת אמצעי מיגון....

01/05/2017


מהו כושר ההשתכרות של נכה בנכות כללית, אשר מספר שנים טרם התאונה הפסיק לעבוד עקב מצב בריאותו?

25/04/2017


כיצד תסווג תאונת דרכים שגרמה להחמרה במחלת נפש של תובע, וכתוצאה מכך למותו של תובע?

25/04/2017


אימתי יוטל אשם תורם על מטופל בגין תוצאות טיפול?

01/05/2017


האם דברים שנאמרים במהלך אירוע תקיפה על ידי תוקפים יכולים להוות עוולת לשון הרע?

25/04/2017


האם המצאת מסמכים רפואיים המעידים על כושרו של תובע לעבוד ומגבלותיו, יש בה משום הפרה של חובת זהירות הנדרשת ממעסיק סביר?

13/04/2017


האם לתובע שנפגע בתאונת דרכים ולאחר מכן נפטר יש לפסוק כאב וסבל סכום הנמוך מהקבוע בחוק?

13/04/2017


האם חפיפה שמקבל עובד בתחילת עבודתו, מעובדים אחרים, הינה בגדר הדרכה ראויה?

12/04/2017


התקבלה תביעת נזק גוף, על אף שהתובע "הסיח לפי מומו"

13/04/2017


מהו האשם התורם של מי שהחליק בידיעה עם מיחלקיים לא תקינות?

19/04/2017


השבחת שכר עתידית לתובעת אשר עבדה עובר לתאונה בהיקף של חצי משרה, והיתה צפויה להגדיל את היקף המשרה עם התבגרות הילדים

20/04/2017


מהי חלוקת האחריות בין מעסיקו של עובד ובין קבלים ויזמים בתאונת עבודה באתר בניה?

09/04/2017


מה בין מושג "השימוש" ברכב מנועי, המוגדר לפי אחת מצורות השימוש שבסעיף 1 לחוק, לבין המושג "משתמש ברכב מנועי" ?

10/04/2017


מהו שיעור האשם התורם של עובד שסטה באופן ממשי מרמת הזהירות הנדרשת ממנו?

10/04/2017


הפחתה משכר ממוצע במשק לקטין שסבל מבעיות נפשיות

21/03/2017


חלוקת האחריות בין בעלת מקרקעין ובין מעביד, בתאונה בה נפגע עובד במהלך פעילות התנדבותית

22/03/2017


האם העובדה שתובע לא ביצע טיפולי פיזיוטרפיה משמעה שהתובע לא פעל להקטנת הנזק?

22/03/2017


מהם התנאים הנדרשים לעניין קבילותה של קלטת המוגשת על ידי חוקר מטעם חברת הביטוח?

02/03/2017


על החובה באספקת נעלי עבודה מתאימות לעובד

09/03/2017


באילו מקרים עבודה עם פטיש מחייבת הדרכה מוקדמת?

15/02/2017


האם נכות אורטופדית שנקבעת על ידי נוירוכירוג תהיה קבילה על ידי בית המשפט? | האם טובות הנאה שמקבל תובע מאחיו, אשר הינו מעסיקו, הינם חלק מבסיס השכר?

12/03/2017


אישור תשלום תכוף בתיק רשלנות רפואית

15/03/2017


התקבלה תביעה על סך 2 מיליון ₪ בגין אלימות כוחות הביטחון – מעצר שווא ותקיפה

06/03/2017


מהי מחלת הלימפאדמה?

21/02/2017


מהי חובת הזהירות של מחנך כלפי תלמיד?

20/02/2017


מהי אחריות המדינה בשל תקיפת אסיר אחד בידי אסיר אחר?

19/02/2017


על הסכנה הקיימת בעבודה עם חפצים קופצים

13/02/2017


האם יש לנכות תגמולים שמקבלת אם שכולה ממשרד הביטחון בגין עזרה וסיעוד?

28/02/2017


תביעת נזקי גוף כנגד יצרן, על פי סעיף 2(ג) חוק האחריות למוצרים פגומים

26/02/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית באבחון ובניתוח

23/02/2017


מה בין נכות תפקודית ושיעור הגריעה מכושר השתכרות?

02/02/2017


על נכות נפשית והתחזות

05/02/2017


האם ניתן לטעון טענת אשם תורם בתביעה אזרחית המבוססת על הרשעה בהליך פלילי?

08/02/2017


מהו הכלל לפיו מחושבת הנכות התפקודית של עובד החוזר לעבודתו לאחר התאונה?

12/02/2017


האם יש לנכות מסכום הפיצוי גם את סכום ההשתתפות העצמית של הנתבעת 1 בפוליסה שנערכה לטובתה על ידי הנתבעת 2

24/01/2017


מהו בסיס השכר לפיצוי עיזבון עובד זר?

31/01/2017


מהי הדרך הנאותה של חברת הביטוח להכחיש חבות בפלת"ד?

06/02/2017


בית המשפט מנתח את פוטנציאל ההשתכרות של סטודנטים במקצועות שונים

29/01/2017


האם תאונה בה נפגע בעת התדרדרה עגלה ממשאית, במהלך פריקת סחורה, הינה בגדר תאונת דרכים?

29/01/2017


מהם סוגי התקיפות של חוות דעת מומחים רפואיים?

29/01/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול אורתודנטי על ידי מי שאינו אורתודנט

26/01/2017


על הסיכון שבסולם מיטלטל

11/01/2017


האם בעת התבססות על אישור המל"ל כבסיס השכר יש לנכות מס הכנסה?

22/01/2017


אימתי יש לנכות גמלת סיעוד רעיונית המשתלמת מטעם המל"ל?

23/01/2017


כיצד יש לפרש תקנה 5 לתקנות החוקרים?

25/12/2016


האם ניתן לקזז מהפיצוי בגין עזרת צד ג תשלום המבוצע על ידי חברת ביטוח בגין ביטוח סיעודי שעשה התובע עובר לתאונה?

02/01/2017


פיצוי בגין אפשרות שהניזוק יזדקק בעתיד לימי מחלה אשר נוצלו עלי-ידו בשל פגיעתו

22/01/2017


מהו המבחן שיעזור לקבוע האם עצמאי סגר עסקו בעקבות התאונה?

15/01/2017


מהו הענף האינפרה-אורביטלי, ומה הפיצוי בגינו?

12/01/2017


האם יש לפסוק פיצוי בגין תשלום שכר טרחת עו"ד שיצג תובע במסגרת ההליכים במל"ל?

22/12/2016


האם יש להכליל את ביטול התוספת עבור בת זוג אשר שולמה לאלמן כחלק מקצבת הנכות הכללית שלו, בבסיס השכר על פי שיטת הידות?

08/01/2017


הפסדי שכר של תובע מבוגר, השב לעובד לאחר התאונה בשכר גבוה יותר, מאשר ערב התאונה| סוגיית ההוצאות בין נתבעות

05/01/2017


מהו בסיס השכר של תובע שלא עבד שנים רבות, אך התחיל לעבוד עובר לתאונה? | איזו חוות דעת יעדיף בית המשפט שעה ששני מומחים בעלי התמחות שונה קובעים נכויות שונות בגין אוו סעיף ליקוי?

05/01/2017


מהי הידרונפרוזיס ומהי הנכות בגינה? | כיצד ניתן לקבוע האם בתה של תובעת פוטרה מעבודתה בגין טיפול באמה?

03/01/2017


שלום תל אביב - החלטה להתיר הגשת חוות דעת לעניין גובה הריבית

02/01/2017


מהי השפעת עדכון לוחות התמותה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפיצויים?

01/01/2017


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בעילה של פגיעה באוטונומיה

30/12/2016


מהי חובת הזהירות המושגית של מוסד גריאטרי?

29/12/2016


עד איזה גיל יחושבו הפסדי ההשתכרות של תובע שנפגע כחיל משוחרר, והפך לעצמאי במועד מתן פסק הדין?

27/12/2016


מהי השפעת קיצור תוחלת החיים על שנות העבודה, מקרה בו נקבע קיצור תוחלת חיים של 30%?

26/12/2016


עודכנה הלכת ע.מ.מ

22/12/2016


בית דין לעבודה - אימתי ניתן לבטל חברותו של אדם בהסתדרות המורים?

22/12/2016


על הקורולציה שבין התיק הרפואי והנכות הרפואית

19/12/2016


כיצד יפרש בית המשפט שיעור נכות אחד שניתן בגין שני ליקויים שונים, כאשר יתברר שהתובע אינו סובל מאחד הליקויים?

14/12/2016


מהי חובת הזהירות המוטלת על תנועת נוער?

12/12/2016


הטלת הוצאות משפט על נתבע, אשר קיבל ייצוג משפטי מחברת הביטוח, לטובת חברת הביטוח, בשל הכחשתו תאונה שארעה

30/11/2016


האם בתאונה ימית בגין נזקי גוף חל החוק האנגלי?

12/12/2016


מהי חלוקת האחריות בין בעל מקרקעין, שוכר ושוכר משנה?

11/12/2016


השפעת תואר באוניברסיטה לא מוכרת בישראל על בסיס השכר

05/12/2016


כיצד העובדה שלתובע אין פנסיה תשפיע על גיל הפרישה שלו? | כיצד יש לנתח דוח"ות כספיים של עצמאי?

04/12/2016


האם בהסדרי פשרה בגין תביעות גזזת יש לפסוק שכ"ט והוצאות משפט?

28/11/2016


אימתי מתחילה ספירה לאחור של תוחלת חיי תובע, החולה במחלת האלצהיימר - האם מיום אבחון המחלה או מיום הגיע המחלה לשלב מתקדם?

01/12/2016


מה ניתן ללמוד מדו"ח רציפות מעסיקים של הביטוח הלאומי על מבנה האישיות של התובע?

20/11/2016


מהי חובת הזהירות המושגית בתביעה לפי הפקנ"ז, בגין תאונת דרכים?

27/11/2016


מהי חלוקת האחריות בין שוכר ארוך טווח במבנה, ובין בעל המבנה, אשר מבצע שיפוץ במבנה?

24/11/2016


מהו הסיכון הסביר בתחנות דלק?

22/11/2016


תאונת עבודה- הרחבת חזית והיפוך נטל השכנוע

17/11/2016


מהו עובד ברעש מזיק?

16/11/2016


האם אדם שנפגע בתאונה קודמת בצוואר ונפגע בתאונה נוספת במנגנון צליפת שוט, יסבול בהכרח מנכות, ולו זמנית?

15/11/2016


האם מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה יכול לקבע נכות נפשית?

14/11/2016


שלום ת"א: פס"ד בשאלת החבות בנושא זכויות יוצרים בקמפיין פרסומי - משרד פרסום זרמון נ' אדלר חומסקי

13/11/2016


בימ"ש שלום בתל אביב: האם ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לאחר שהתקבל פיצוי בגין נזק לא ממוני?

13/11/2016


בימ"ש השלום בפתח תקווה: יישום הלכת בית המשפט העליון בענין שיפריס נ' עיני ביחס לחובות גילוי

06/11/2016


יפוי דוחות כספיים של עצמאי וטענת מרמה בתביעות נזקי גוף

10/11/2016


מהו האשם התורם במקרה של פגיעה עצמית?

08/11/2016


על מי החבות מקרה בו נפגע רכב של מע"צ, עת חנה בשולי כביש, במסגרת עבודתו?

09/11/2016


מהי חובתה של עיריה לתקן עמודי תאורה?

01/11/2016


בית המשפט לענייני משפחה - מזונות לאב הנמצא בתרדמת

06/11/2016


שופטת נוספת הצטרפה לדעה כי ניתן לשנות את שיעור הריבית להיוון הפיצויים באמצעות הגשת חוות דעת מתאימה

03/11/2016


מדוע לא ניתן לקבוע רק 3% נכות אורטופדית בגין שבר בקרסול, אשר מצריך התערבות ניתוחית?

03/11/2016


האם בתביעת עיזבון של ניזוק חסר תלויים - ניתן לפסוק בגין הפסד קצבת זקנה?

02/11/2016


חלוקת האחריות בין נתבע לבין מעסיקתו בתביעה בגין תקיפה

31/10/2016


מיהו "ילד תלוי" ומהי "תלות"?

30/10/2016


האם ראשי הנזק כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה הינם ראשי נזק חופפים?

27/10/2016


מהי מידת הפחתת פיצוי בגין התנהגות תורמת של תובע לפגיעה בו באירועי תקיפה?

27/10/2016


האם בתביעות מיקרוטראומה, בהן הנזק נגרם במשך 10 שנים, חברת ביטוח אשר ביטחה את המעביד משך שנה אחת – חבה בעשירית מהנזק?

09/10/2016


מה קורה כאשר המומחה הרפואי מחוות דעתו על נכות בידי ימין, בעוד שהתובע נפגע ביד שמאל?

02/10/2016


בימ"ש מחוזי בתל אביב: חזקה שחתימת אדם על מסמך מעידה על הבנת תוכנו

25/10/2016


בית המשפט לענייני משפחה - ככל שהתובעת מקבלת מן המל"ל את חלקם של הקטינים בקצבת הנכות של האב, יבוא סכום זה על חשבון דמי המזונות שנפסקו

25/10/2016


פסק דין נוסף לעניין - מהו אחוז הריבית לפיו יש לחשב את הפסדי התובע לעתיד?

25/10/2016


האם ניתן לפסוק לטובת תובע בעילה עפ"י חוק הפלת"ד, הוצאות בגין אופן ניהול ההליך ע"י מבטחת בנוסף לשכה"ט?

25/10/2016


האם העובדה שבכתב התביעה לא צויין כי במידה וימצא כי נזקיה נבלעים בתגמולי המוסד לביטוח לאומי, הרי שהיא זכאית לקבל 25% מנזקיה, מהווה הרחבת חזית?

06/10/2016


בתאונת דרכים נקבעה לתובע נכות נפשית. לאביו של התובע בעיות נפשיות. האם בית המשפט יקבל את טענת הנתבעת למרכיב גנטי בנכות התובע?

29/09/2016


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין איחור באיבחון סרטן הערמונית

30/09/2016


מהו גדר סמכותה של ערכאה דיונית לדון מחדש בקביעות עובדתיות לאחר החזרת התיק מערכאת הערעור

21/09/2016


ביום 1.3.12 נכנסו לתוקפן תקנות ביטוח לאומי מעודכנות, לעניין קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה. אילו תקנות צריכות לחול במקרה בו תובע נבדק אצל מומחה טרם כניסת התקנות, אך בפועל חוות דעתו נכתבה לאחר מועד כניסתן לתוקף?

21/08/2016


האם תאונה שבה נפגע עובד מהזרקת שמן לאצבע, שעה שניסה לעצור דליפת שמן מצינור, הינה בגדר תאנת דרכים?

23/08/2016


מהו המבחן שיעזור לשופט לקבוע האם תובע/ת שהצהיר על מגבלת תנועה קשה בגב אכן סובל ממגבלת תנועה בגב?

22/08/2016


האם סירובו של תובע לעבור טיפול תרופתי המשולב עם טיפול פסיכיאטרי הינו בגדר סירובו להקטנת הנזק?

28/08/2016


מהי השפעת נישואין על הנכות התפקודית של תובע שאינו משכיל, ואשר לא ניחן בחריצות יתרה עובר לתאונה?

24/08/2016


התקבלה תביעת רשלנות רפואית באבחון

17/07/2016


האם על פי הלכת פינץ יש לפסוק הפסדי פנסיה?

22/08/2016


בית המשפט היוון הפסדי ההשתכרות לפי 2%. האם הנתבעת תערער?

19/08/2016


רשלנות רפואית - האם ניתן להטיל על הורים אשם תורם בגין העובדה שלא את הביאו את בנם לביקורת בבית חולים, לאחר פגיעה?

26/07/2016


האם העובדה שמומחה משנה מקביעת אחוזי הנכות בחוות דעת משלימה, יש בה כדי להצביע על חוסר מקצועיות?

10/07/2016


לקראת כניסתן לתוקף של תקנות ההיוון החדשות - בית המשפט אינו מביע דעתו לגבי שיעור הריבית להיוון הפיצויים

02/08/2016


נכות רפואית – 10%, נכות תפקודית – 70%

26/07/2016


מה בין שפ"פ (שטח פרטי פתוח) ובין שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)?

24/07/2016


פיצוי בגין פגיעה בסיכויי נישואין לרווק שנפגע בפנים

19/07/2016


מהי חלוקת האחריות במעוולים במשותף באירוע תקיפה?

29/06/2016


מהו הסיכון שבבחירת רצפת חדר הצבועה בצבע אדום כאמצעי נגד החלקה?

14/07/2016


כיצד סירובו של תובע לעבור ניתוח להסרת הנזק משפיע על הנכות? | בסיס השכר וגיל הפרישה של סטודנט לחשבונאות

12/07/2016


האם פגיעת תובע ממכסה מנוע, לאחר ששמע רעשים במנוע וחזר לביתו בכדי לבדוק מקור הרעשים הינה בגדר תאונת דרכים?

12/07/2016


האם ייתכן שנוסף על בעליו של כלב, יוכר אחר כמחזיק דרך קבע באופן המטיל עליו אחריות על פי החוק?

12/06/2016


תוחלת חיים – 12 שנה. שילוב בין פיצוי חד פעמי ופיצוי עיתי

10/07/2016


תאונת שרשרת - רוכבי אופניים - בה לא היה מגע בין הרוכבים - האם תאונת דרכים?

03/07/2016


כיצד העובדה שאלמנה נמצאת בקשר זוגי, תשפיע על הפיצוי, על פי שיטת הידות?

30/06/2016


מהי השפעת שבר בעצם הסירה?

26/06/2016


נזק לא ממוני -– משמעות סעיף השתתפות עצמית

19/06/2016


מהי אחריותה של מורה לספורט לתאונה ספורט?

14/06/2016


האם יש לחשב את הפסדי ההשתכרות לעתיד באמצעות מקדמי היוון, כאשר הזמן עד לפרישת התובע אינו רב?

31/05/2016


מתי ייחשבו פיטורי עובד שאינו כשיר לעבודה לאחר תאונה - להפליה?

08/06/2016


כיצד תשפיע העובדה שהופעלה תקנה 15, על בית המשפט בבואו לקבוע נכות תפקודית, במקרה שנקבעה נכות קודמת לתובע ?

06/06/2016


מהי חלוקת אחריות במקרה של תאונת עבודה, כאשר המעביד נעדר מן ההליך| האם קיים הבדל בין "פיגום" ו"פיגום פנימי" לעניין תאונת עבודה בה נפל תובע מפיגום?

31/05/2016


מהי אחריות מעביד לתאונת מסור?

29/05/2016


כיצד על בית המשפט לנהוג שעה שמומחים רפואיים שונים מטעמו קובעים נכויות שונות לאותו עניין?

18/05/2016


על המעמד המיוחד של מומחה מטעם בית המשפט

31/05/2016


בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב: עובדת תפוצה בכ- 50 אלף ₪ בגין התנכלות בעבודה ופיטורים שלא כדין

31/05/2016


האם ניתן לשייך נזק לסרעפת לחבלה שנגרמה בתאונה, בניגוד לספרות הרפואית?

26/05/2016


התקבלה תביעה רשלנות רפואית בלידה

24/05/2016


הכללת הטבות שכר, שאינן נרשמות בתלוש השכר, כחלק מבסיס השכר

22/05/2016


מהי חשיבותה של הלכת מוטי לאלו? | פיצוי בגין הצורך בתשלום לבעלי מלאכה לצורך תיקונים שאילולא הפגיעה היה התובע מבצע בעצמו

19/05/2016


האם יכולה להיות זכאות לפיצוי בגין כאב וסבל, על פי תקנות הפלת"ד, גם בהעדר נכות וימי אשפוז?

05/05/2016


בימ"ש למשפחה באר שבע: פס"ד בתובענה להפחתת מזונות קטינים

19/05/2016


חישוב הפסדי השתכרות של עצמאי – האם באופן אוטומטי עד גיל 70?

20/05/2016


התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

17/05/2016


מה הם שיקולי קרנית האם להתפשר בתיק פלת"ד על פי הצעת בית המשפט?

18/04/2016


מה דינה של הודעה על הריון, שנמסרה לאחר שהעובדת פוטרה?

10/05/2016


מהי חלוקת האחריות "בתאונה מעורבת"?

08/05/2016


מהי חלוקת האחריות בין נתבעות לפציעת מאבטח מחזיז, במשחק כדורסל?

03/05/2016


האם הסכם פשרה שנחתם בין תובע ומעסיקו מונע בהכרח הגשת תביעה לבית המשפט?

12/04/2016


כיצד יש להוכיח הוראת דין זר?

26/04/2016


תביעת מזונות של אלמנה מעזבון בעלה שמצוי בפשיטת רגל

04/05/2016


ביטול פיטורים של איש אחזקה מפני שנעשו בניגוד לחוק העמותות

04/05/2016


נדחה ערעור הפול לעניין תוספת ותק בעת חישוב ניכויי המל"ל

03/05/2016


קיצור תוחלת חיים המוערכת על דרך האומדנא | האם רכב שהושאל על ידי בעליו למעסיקו של תובע שנפגע בתאונת דרכים הינו "רכב בשירות המעסיק"?

24/04/2016


מה בין תאונת דרכים שארעה בחניון לבין תאונת דרכים שארעה בחניה?

11/04/2016


מהי הנכות שיכולה לנבוע בגין שימוש בסם הקנאביס?

14/04/2016


הוצאות בגין טיול בר מצווה כראש נזק

14/04/2016


התקבלת תביעה רשלנות רפואית בגין ביצוע ניתוח מיותר

14/04/2016


האם יש לנכות ניכוי רעיוני כאשר התובע לא מיצה זכויותיו בענף נכות כללית שבביטוח הלאומי?

12/04/2016


מהו המעמד המיוחד שמעברי חציה מקבלים בפסיקה? | כיצד משפיעה העובדה שרופאת שנפגעה בתאונה מסרבת לעבור ניתוח להקטנת הנזק?

05/04/2016


התקבלה תביעה נזיקית בגין אלימות כוחות הביטחון

04/04/2016


מהי הסכנה הטמונה במדרגות לולייניות?

03/04/2016


האם הזכאות לקצבת שאירים מטעם המוסד לביטוח לאומי הינה רק במקרה ומדובר בתושב ישראל?

31/03/2016


האם מתקיימת זכאות למענק עבודה מועדפת במקרה של עבודה במשרה חלקית?

30/03/2016


התקבלה תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא ללא רישיון לעסוק ברפואה בישראל

29/03/2016


דחיית תביעת מבוטח לקבל תגמולי ביטוח, לאחר שהציג שלוש גרסאות שונות

04/04/2016


פלוני נפצע במהלך אימון קרב מגע בעת הכשרה לעבודתו, האם חבה המעבידה לפצותו על הנזקים שנגרמו לו? | על טענות מהותיות וטענות דיוניות בשאלת אחריות

28/03/2016


כיצד יש לחשב את בסיס השכר של פליט זר, אשר שהה בישראל ללא רישיון ?

27/03/2016


האם נתבע, אשר רצח את אמו בעת שהיה במצב פסיכוטי, זכאי להגנה המקנה לו פטור מנזיקין?

24/03/2016


מה דינה של היבלעות תביעה במקרה שנתבע לא שילם דמי ביטוח לאומי עבור עובד?

25/03/2016


מהי אחריות מעביד לנפילת עובד מסולם שאילתר התובע?

24/03/2016


מה דינו של תצהיר, שניתן בהליך ביניים, על ידי אדם שהתאבד לאחר מתן התצהיר?

23/03/2016


מהי ההשלכה התפקודית של צלקת בפנים על השתכרותו של נהג משאית?

09/03/2016


מהי הנכות הראויה בגין השמנת יתר שנגרמה עקב תאונה?

01/02/2016


האם חוות דעת רפואית חייבת להיות ערוכה על ידי רופא? | האם העובדה שתאונה הביאה תובעת בעלת גמישות יתר למצב של גמישות "כאחד האדם" מקנה נכות?

27/01/2016


האם קורה שנפלה כתוצאה מפגיעה על ידי מכונת קידוח שעסקה אותו זמן בעבודות קידוח הינה בגדר תאונת דרכים?

09/03/2016


בימ"ש למשפחה ת"א דחה תביעת חמות להשבת כספים שניתנו בזמנו לכלתה

21/03/2016


האם ניתן לתת פסק דין הסותר פסק דין אחר, תקף וחלוט, באותו עניין?

20/03/2016


מהי אחריות בית חולים לנפילת יולדת על אחות?

17/03/2016


האם חבלתו של נהג מונית עקב פריקת מזוודתו של נוסע, מהווה תאונת דרכים?

15/03/2016


בית המשפט מזכיר - מהי הלכת עוזר?

14/03/2016


באיזה סכום התפשרה חברת הביטוח הפניקס בתיק נזקי גוף, בו נפגע אזרח זר שנכותו הנוירולוגית הינה בשיעור 100%?

13/03/2016


בכמה השתנה מדד המחירים לצרכן לחודש 02/2016, וכיצד השינוי משפיע על הסכומים המשוערכים?

16/03/2016


האם יש לנכות את תגמולי המל"ל בגין נכות כללית, שעה שהמל"ל טרם קבע נכות צמיתה, כי אם זמנית בלבד?

08/03/2016


בית המשפט מזכיר מהי הלכת חננשוילי

03/03/2016


מהו הסיכון הטמון בעבודה עם שמן רותח?

06/03/2016


התקבלה תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא, שהינו נתבע סדרתי

01/03/2016


האם יש לקחת לעניין הקופה המשותפת בשיטת הידות הכנסת אלמנה שהפסיקה לעבוד חודשיים לפני מות בעלה בתאונה, וחזרה לעובד חודשיים לאחר מותו?

02/03/2016


הסדר פשרה בתאונת דרכים - חברת כלל

07/03/2016


מהי מטטרסלגיה, ומהו שיעור הנכות בגינה?

24/02/2016


על פי תקנה 37 לתקנות קיים מדרג של הגבלות בתנועות עמוד שדרה צווארי, החל בהגבלה קלה, עבור להגבלה בינונית וכלה בהגבלה קשה. האם מומחה רשאי להוסיף תתי הגבלות, כדוגמת הגבלה מזערית?

07/02/2016


דחיית תביעה נגד פסיכיאטרית בגין ניצול מרות להשגת יחסי מין עם מטופל

29/02/2016


האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד בתפקידי פרילנסר?

25/02/2016


האם תקנה 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב נזק שאינו נזק ממון) חלה רק חלה במקום שלא נותרה לנפגע כל נכות צמיתה והוא לא היה מאושפז בקשר לתאונה?

18/02/2016


האם מידת הכיעור של צלקות הינה סובייקטיבית למומחה?

21/02/2016


כיצד יתכן שנקבע קיצור תוחלת חיים לעניין ההפסדים אך התארכות תוחלת חיים לעניין הניכויים?

18/02/2016


מהו הפיצוי בגין אי ביצוע תהליך טהרת המת על ידי חברה קדישא?

14/02/2016


9 חודשים לאחר פסק הדין של כב' השופט פרקש - אילו שופטים קיבלו את עמדתו לעניין תוספת ותק לקצבת הזקנה?

16/02/2016


כיצד מחושבים הפסדי השתכרות של עצמאי | האם סעיף 34(ב)(2) לתקנות המל"ל טומן בחובו מגבלה תפקודית? | יישום הלכת עמ"מ למקרה של שכיר שהינו גם עצמאי

11/02/2016


מהו קיצור תוחלת החיים של מי שחולה בסכיזופרניה היבפרנית? | שהות בבית או המוסד?

09/02/2016


מדוע נדחתה תביעת אב של מנוח שנרצח, לפיצוי על בסיס הלכת אלסוחה, אך תביעת האם התקבלה?

02/02/2016


מהי אחריות המדינה כלפי מאבטחים אזרחיים הפועלים בעיר העתיקה בירושלים?

03/02/2016


אילו הפסדים נלווים נגרמים לתובע עקב קריסת עסקו בשל תאונה?

28/01/2016


מהו בסיס השכר לעולה חדשה בעלת השכלה אקדמאית אשר עבדה מספר שנים שלא במקצועה, כמטפלת בקשישים?

31/01/2016


האם דלקת פרקים יכולה להיגרם בגין תאונת דרכים?

25/01/2016


מהי חלוקת האחריות שבין מזמין עבודה, קבלן שלד והמעביד בתאונת עבודה בבית שהיה בבניה| האם הנכות התפקודית של חשמלאי שנפגע בידו צריכה להיות גבוהה מהנכות הרפואית ?

19/01/2016


האם יש לנכות דמי שיקום המשולמים על ידי המל"ל?

18/01/2016


שיעור עידכון קצבאות המוסד לביטוח לאומי בשנת 2016

25/01/2016


האם אוטובוס מהווה זירה, לעניין תאונת דרכים, שעה שתובע נפגע במהלך ישיבה על הספסל האחורי של אוטובוס?

24/01/2016


התקבלה תביעה על בסיס עיקרון הגולגולת הדקה בגין נפילה ברחוב

21/01/2016


כיצד חשבון FaceBook יכול לעזור בקביעת הנכות התפקודית?

23/12/2015


כיצד בית המשפט יחליט על בסיס השכר בנזקי גוף בהם מקרים בו מעסיק לו דיווח על העסקת עובד? | האם יש לנכות תגמולי מל"ל בגין נכות מעבודה, שעה שתובע בחר לפנות לקבלת תגמולי נכות כללית?

17/01/2016


התקבלה תביעה בגין מחלת מקצוע מסוג סיליקוזיס לא מפושטת

14/01/2016


9 מיליון ש"ח פיצוי לנפגע בתאונת דרכים

06/01/2016


עיזבון ותלויים – הפסד בגין אבדן תמיכה בבנות בתקופת הלימודים הגבוהים

04/01/2016


נדחתה תביעת רשלנות מקצועית כנגד עורך דין - בסך 1 מיליון ש"ח

04/01/2016


מהן הנכות התפקודית ובסיס השכר של ספר שנפגע בידו ואיבד היכולת לעסוק במקצועו?

29/12/2015


דחית תביעה לתשלום תגמולים מתוקף ביטוח סיעודי

27/12/2015


מהו הסיכון הסביר לנזק בגב לפועל במה?

24/12/2015


הושק מחשבון שירותים מיוחדים - המוסד לביטוח לאומי

27/12/2015


הושק מחשבון קצבת ניידות - המוסד לביטוח לאומי

20/12/2015


הושק מחשבון קצבה מיוחדת - המוסד לביטוח לאומי

20/12/2015


כיצד יחושב שווי הרכישה של מניות באיגוד מקרקעין שנרכשו על ידי העוררת במסגרת עסקת מיזוג במתווה של החלפת מניות?

23/12/2015


התקבלה תביעה לפיצוי בגין כליאת שווא

22/12/2015


האם לטופס הכולל פטור מאחריות לנתבעת מכל אחריות בגין נזק גוף תוקף גורף?

21/12/2015


מהי הסכנה במדרך שבחניון?

20/12/2015


הושק מחשבון קצבת שאירים - המוסד לביטוח לאומי

14/12/2015


האם ניתן לגבות תשלום כלשהו בגין ייצוג ילדים עד גיל 15?

15/12/2015


מהי חלוקת האחריות בתאונה בה נגרם מוות ממכת חום במהלך טיול?

16/12/2015


מהי אחריות חברת חשמל להתחשמלות אדם מקווי מתח מעל בריכת דגים?

15/12/2015


נדחתה תביעת עיזבון נער שהתאבד לאחר התעללות בבית ספר

14/12/2015


מהי חובתו של בעל עסק המוכר את עסקו לצד שלישי, כאשר מותקן באותו בית עסק מתקן העלול להוות סכנה למשתמשים בו?

08/12/2015


חוזים מסחריים ומו"מ מסחריים בע"פ - טקסט חוזי מול ראיות חיצוני

14/12/2015


הסיכון הסביר שבטיולי החברה להגנת הטבע

10/12/2015


האם מתקיימת חובת הקטנת הנזק במקרה של נזק במיניסקוס (ברך)?

09/12/2015


האם פגיעה מתבנית ברזל שנפלה מטרקטור הינה בגדר תאונת דרכים?

30/11/2015


בית משפט מחוזי בבאר שבע - בר"ע בת"ק בנושא פיצויים בגין איחור במסירת הדירה ע"י חברת בניה לקונה

30/11/2015


האם העובדה שלתובע קרובות משפחה המטופלות טיפול נפשי, ללא קשר לתאונה, צריכה להביא להפחתת הנכות הנפשית של התובע?

07/12/2015


פיצוי בסך 800,000 ש"ח בגין רשלנות רפואית בילודה

06/12/2015


על השחיקה שבפיצוי ברכיב כאב וסבל - בגין אובדן ראיה

27/07/2015


ע"א 1693/09 - עזבון המנוחה פלונית ואח' נ' בית החולים אסף הרופא – רשלנות רפואית

23/09/2014


עד איזה גיל יש לנכות את תגמולי המל"ל במקרה של פסיקת תשלום עיתי?

30/10/2015


מהן מגבלות סעיף 6 א' לחוק הפיצויים לעניין קביעת הנכויות?

10/11/2015


האם עליית שכר לאחר התאונה מלמדת על גידול בפוטנציאל ההשתכרות של התובע?

02/06/2015


מהי השפעת היותו של תובע בעל מניות יחיד בחברה על הפסדי השתכרות לעתיד?

03/12/2015


האם יש לנכות תקבולים מקרן פנסיה חדשה?

25/11/2015


האם לעובד סיעודי זכות לתבוע תשלום זכויות עבודה מיורשיו של המטופל?

29/11/2015


האם לעו"ד זכות לעכב כספים שהגיעו אליו בעבור לקוח?

24/11/2015


אימתי הפסדי ההשתכרות של עורך דין עצמאי יחושבו עד גיל 75?

22/11/2015


מהי חלוקת האחריות בתאונת עבודה בה נמחץ למוות עובד על ידי מעלון?

22/11/2015


מהו מועד הקרע בין בני זוג אשר הרבו להיפרד ולשוב זו לזה?

09/11/2015


רשלנות רפואית - האם קיימת התרשלות במשלוח תוצאות בדיקה בדואר?

11/11/2015


האם אופניים חשמליים הינם "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפלת"ד?

09/11/2015


פיצוי בגין הקטנת הנזק | האם "גיליון ממוחשב" שמנפיקה חברת ביטוח מהווה רשומה מוסדית?

08/11/2015


רשלנות רפואית – 2,000,000 ₪ בגין 0.5% נכות

03/11/2015


מהי השפעת עדכון תקנות ההיוון על גובה ניכויי המל"ל?

01/11/2015


השבחת שכר של מהנדסת תוכנה - 3 רמות שכר עתידיות

29/10/2015


נזקי גוף בגין עישון פסיבי במקום העבודה

12/10/2015


לשון הרע בגין פרסום בפייסבוק

18/10/2015


מהי חלוקת האחריות בין עיריה ובין משרד החינוך, בתאונה בה נפגע תלמיד ממכשיר כושר?

22/10/2015


כיצד יש לפסוק פיצוי בגין עזרת צד ג מקום בו התובעת היתה זכאית לקצבת סיעוד מהמל"ל טרם התאונה?

20/10/2015


האם תאונה בה נפגע נהג משאית מדלת משאית שנדחפה על ידי שופל הינה בדר תאונת דרכים?

18/10/2015


רשלנות רפואית באיבחון ובניתוח

15/10/2015


האם קיימת חובה לבדוק את אזור הצוואר כאשר אישה מבוגרת נפגעת בראש ובכתפיים?

08/10/2015


האם הפסקות קצרות בנות 10 דקות נחשבות כזמן עבודה?

12/10/2015


האם מותו של שוכר מהווה סיכול של חוזה שכירות?

18/10/2015


האם העלאת שכר (פקטיבית לכאורה) של תובע שעובד בעסק משפחתי עשויה להעלות את גובה הפסדי ההשתכרות?

14/10/2015


רשלנות רפואית - הגדרת תופעת הלוואי באופן חידתי

13/10/2015


פנסיה תקציבית - זכאותו של תובע לפיצוי בגין הפסדי פנסיה, למרות שבעת התאונה צבר את שיעור הפנסיה המקסימלי

27/09/2015


מהי החבות של תחנת דלק כלפי המבקרים בשטחה?

11/10/2015


דחית תביעה לדמי לידה עקב התיישנות

01/10/2015


מהו המועד המאוחר ביותר בו יכול אחד הצדדים לטעון כי למומחה מטעם בית המשפט אינו מוסמך לחוות דעתו?

10/09/2015


הושקה גרסא 4.1 של תוכנת תחשיב הנזק

06/10/2015


מדוע אין לנכות פיצויי פיטורין כחלק מהניכויים? | עלית שכר לעתיד

30/09/2015


האם התשלום שמשלם קונה לעורך דינו של הקבלן מהווה חלק ממחיר הרכישה של הדירה, והאם יש לכלול אותו בשווי הרכישה לצורך חישוב מס הרכישה המוטל על הקונה?

01/10/2015


הפסדי השתכרות של שכיר בחברה שבבעלותו

29/09/2015


באילו מקרים יהיה תובע זכאי לפיצויים לפי סעיף 7(א) לחוק הפלת"ד?

26/08/2015


כיצד נקבע הפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים במקרה בו חלף זמן קצר ביותר בין האירוע הרשלני לבין פטירת הניזוק?

27/09/2015


טענה להפסדי השתכרות בעתיד כהרחבת חזית

27/09/2015


מהו המועד בו מתחיל להימנות מירוץ ההתיישנות בתביעה לפיצויים בגין "גירושין בעל כורחה"?

24/09/2015


מהו תוקפו של הסכם מתנה במקרקעין אשר נערך על ידי הוריהם המנוחים של הצדדים בגדרו הוענקה ללא תמורה לנתבע?

24/09/2015


התקבלה תביעת מייסדי קרן הפנסיה הותיקה עתידית לקבלת דמי ניהול

24/09/2015


אי קבלת חוות דעת רפואית של מומחה מטעם בית המשפט, בשל סרטון שצילם חוקר מטעם חברת הביטוח

16/09/2015


האם תובע שנפגע מרכב עת העמיס מצרכים בתא המטען של רכבו הינו הינו הולך רגל או משתמש ברכבו?

13/09/2015


עמימות סיבתית ברשלנות רפואית - תסמונת זנב הסוס

31/08/2015


נאשם שאינו כשיר מהותית ודיונית לעמוד לדין בשל מחלת נפש, האם עניינו צריך להסתיים בדרך של הפסקת הליכים, לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי או בדרך של זיכוי בהתאם להלכת וחנון?

01/09/2015


למי נתונה הסמכות לדון בתביעות בעניין מזונות קטינים, משמורתם וחלוקת רכוש בין בני זוג - לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני?

26/07/2015


הכיצד יש להתייחס לתקבולי שכר טרחה, אשר נתקבלו בפועל בידי אחד מבני הזוג, עורך דין במקצועו, לאחר המועד הקובע – מועד האיזון, בגין שירות שנתן במסגרת טיפולו בתיקי הוצל"פ של לקוחות ואשר נפתחו במהלך הנישואין?

24/07/2015


האם יחוייב אדם באגרת שילוט, עת נתלו שלטי פרסום שלו, בלא ידיעתו?

24/07/2015


כיצד יש לפרש את סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי?

06/08/2015


האם ניתן להאריך היתר בניה מעבר לשתי הארכות?

16/08/2015


קבלת ערעור המוסד לביטוח לאומי בנוגע למחלת פקקת הורידים

10/09/2015


מהו המבחן שיאפשר לסווג מכשול במדרכה כמשכול? | הקטנת הפיצוי בגין עזרת צד ג בשל נכות קודמת

07/09/2015


האם העובדה שועדה רפואית מטעם המדינה פסלה תובע מעבודה בכל תפקיד שהוא בשירות המדינה משמעו נכות תפקודית בשיעור 100%?

30/08/2015


מהי זכות החזרה לנושאי משרה בתאגיד על פי סעיף 9(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

26/08/2015


כיצד כאבי ראש מהם סובל תובע לעתים קרובות משפיעים על הפיצוי בגין כאב וסבל לפי תקנות הפלת"ד?

19/08/2015


מהו השכר בתקופת הפנסיה, אשר צריך לשמש בחישובי עיזבון ותלויים?

24/08/2015


האם בעת קביעת נכות על ידי מומחה רפואי עדיפה בדיקה ממוחשבת או ניסיון המומחה?

27/08/2015


מהו בסיס השכר לעתיד – לעובד זר בישראל?

26/08/2015


מהו האשם התורם של עובדת שביצעה עבודה בדרך מסוכנת, בכדי לעמוד בציפיות וביעדים של המעבידה?

11/08/2015


האם לחברת "יס" אחריות בגין תאונות עבודה שמתרחשות לעובדי ספקי השירותים שלה?

24/08/2015


מהו ההבדל בין הזדקנות מוקדמת וקיצור תוחלת חיים |נכות רפואית - 46%, נכות תפקודית - 80%

23/08/2015


מדוע את הפסדי ההשתכרות של כבאי יש לחשב בצורה ייחודית?

18/08/2015


מהו בסיס השכר של צעיר שמסלול חייו השתבש בעקבות התאונה?

02/08/2015


תאונות מים - מהם שלושת סוגי חופי הרחצה במדינת ישראל?

16/08/2015


האם אדם שנפגע בתאונה באופן קל, ולאחר מכן החל לקבל קצבת נכות כללית בשיעור 100%, מהמל"ל יהיה זכאי להפסדי השתכרות לעתיד? / תאונת דרכים - עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב

13/08/2015


אשם תורם - תקיפה - אלימות כוחות הביטחון

13/08/2015


נכות תפקודית מדורגת / השפעת השימוש בקנאביס רפואי על הנכות התפקודית

26/07/2015


הנכות התפקודית של עורך דין שנפגע בידו / ייקור פרמית ביטוח כראש נזק

05/08/2015


האם יש לנכות תגמולי המוסד לביטוח לאומי האמריקאי?

30/07/2015


מהי הנכות התפקודית בגין אובדן עין?

15/07/2015


אימתי יחוייב מומחה בהצגת ניירות העבודה שלו?

28/07/2015


מהו הסיכון הטמון בעבודה עם זכוכית חסינה?

23/07/2015


דחיית תביעת ספורט למרות מצבו העגום של אולם הספורט!

14/07/2015


האם ניתן לנכות תגמולי המל"ל מראש נזק של פגיעה באוטונומיה?

12/07/2015


לאחר תאונת עבודה בוצעה חקירה הן על ידי משרד העבודה והן על ידי המשטרה. על פי משרד העבודה – הכל היה תקין. על פי המשטרה – לא. איזה מהדו"חות יגבר?

07/07/2015


מהו הכלי המרכזי שבאמצעותו ניתן לנסות לחלץ את הפגיעה ביכולת התפקוד של הנפגע כתוצאה מנכות נפשית? / חישוב הפסדי השתכרות לעתיד כממוצע של שתי חלופות

22/07/2015


הלכת אלסוחה - אלימות כוחות הביטחון

05/07/2015


ניכויי המל"ל במקרים בהם משולמת קצבה ממשרד הביטחון

01/07/2015


האם בית המשפט צריך להתערב בקביעת מומחה רפואי בעת שימוש בסעיף סל בתקנות חרף קיום סעיף ספציפי המתאים לפגיעה המסויימת?

05/07/2015


חובת הקטנת הנזק של נהג במקצועו?

08/07/2015


האם אי ידיעת השפה העברית יכולה לשמש הגנה כנגד קבלת זימון לדין כמפורט בסעיף 47 (ג') לפקודת התעבורה?

21/06/2015


מהו מפתח הפיצויים הראוי לקביעת פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים?

02/07/2015


על הסכנה שבשימוש במסור מסוג קרייזיק

30/06/2015


האם יש להפחית מכלל הפיצוי קנסות שהושתו על הנתבעים במסגרת הרשעתם בהליך הפלילי, כאשר אין בהירות בדבר ביצוע התשלום?

28/06/2015


מהו האהוד הגבי העליון?

11/06/2015


כלל הקפאת הזכירה שבעבר

24/06/2015


מהי חבותה של מבטחת במקרה של תאונת דרכים בתקופת התליית רישיון נהיגה?

09/06/2015


חלוקת אחריות בתאונה באתר בניה

07/06/2015


כאב וסבל - האם יש לקבוע לתובע שנפגע בתאונת דרכים ונפטר במהלך התביעה, עקב התאונה, פיצוי לפי תקנה 2 או לפי תקנה 4 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

17/06/2015


מהו גובה הפיצוי הראוי בגין התאמת דיור לנפגע פרפלגיה?

08/06/2015


מהי הנכות הראויה בגין ירידה בכח התפיסה של יד שלטת?

10/06/2015


האם על עובד שהשתכר בשחור ונפגע בתאונת עבודה לדווח למל"ל על ההכנסה הלא מדווחת, כחלק מחובתו להקטנת הנזק?

15/06/2015


קידום שכר עתידי מפאת גילו הצעיר של תובע

14/06/2015


חלוקת אחריות במקרה של עמימות בדבר מעסיק תובע

26/05/2015


הקיים הבדל, לעניין ההתיישנות, בין תביעה המוגשת רק נגד המבטח לבין תביעה המוגשת נגד המבטח והמבוטח גם יחד?

04/06/2015


מהו הסיכון הקיים בהרמת ארגז משקאות אישיים?

03/06/2015


האם מקנה פגיעה בענף אחד מבין שלושת הענפים של העצב בשן שליש בלבד מהנכות הקבועה בפרט, או שמא את מלוא הנכות?

19/05/2015


האם יש לקבוע נכות בגין עקרות

01/06/2015


טענה פשוטה שהניבה לתובע עשרות אלפי ש"ח!

31/05/2015


האם פגיעת נוסע במטוס נוסעים, אשר עמד בעת תחילת נסיעתו המטוס הינו אירוע בלתי צפוי לפי אמנת ורשה?

13/05/2015


מה השפעתה של צריכת סמים קשים עקב תאונה, והשפעתה על קיצור תוחלת החיים של התובע?

24/05/2015


מומחה התובע – 20%, מומחה הנתבע – 0%, מומחה בית משפט – 70% נכות

18/05/2015


הפסדי פנסיה מוקדמת - האם תובע שהגיע להסדר עם מעבידו בדבר יציאה לפנסיה מוקדמת בטרם נפגע התאונה, זכאי להפסדי פנסיה בעתיד, בתקופת הפנסיה המוקדמת?

06/05/2015


האם קיימת רשלנות של נתבע למרות שגם התובע וגם הנתבע התנהגו כ"אדם הסביר"?

17/05/2015


כיצד מזהים האם קרע במניסקוס קשור לטראומה או לשינויים ניווניים?

10/03/2014


האם שופל עונה להגדרת "רכב מנועי" בחוק הפלת"ד?

10/05/2015


רשלנות רפואית – מהו הסטנדרט הנדרש ממרפאות בכל הקשור לאיבחון שברים על ידי רופאי משפחה?

12/05/2015


רשלנות רפואית - עילת תביעה, שעניינה "אובדן ילד שטרם נולד" או "אובדן פרי בטן"

07/05/2015


חישוב הוצאות ניידות לנפגעים קשים על בסיס הלכת אקלסרד

29/04/2015


מהו הדין לגבי תאונת דרכים שארעה בשטח C (שטחי הרשות הפלסטנית)?

11/05/2015


נוכחות בן משפחה בעת בדיקת מומחה רפואי מטעם בית המשפט

04/05/2015


האם פגיעה באצבעו של אדם, תוך כדי תיקון תקר ברכב שלא נסע בו, הינה בגדר תאונת דרכים?

26/04/2015


חישוב הפסדי פנסיה לתושב השטחים

03/05/2015


מהם התנאים הנדרשים להוכחת הפסד ימי מחלה

30/04/2015


אינדקס עורכי דין

03/05/2015


הויכוח המשפטי בדבר חישוב הפסדי פנסיה של ניזוק

05/03/2015


זבנית בחנות נשארה במקום עבודתה, לאחר שסיימה את העבודה, על מנת לרכוש פריטים בחנות בה עבדה. בדרכה הביתה נפגעה בתאונת דרכים. האם התאונה הינה תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה?

20/04/2015


רשלנות רפואית - חישוב הפסדי השתכרות לעתיד באופן מדורג

27/04/2015


רשלנות רפואית - טענת שיהוי על בסיס תקנה 4(א) לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות) התשל"ז - 1976

23/04/2015


רשלנות רפואית בילודה - פסק דין לפי 79(א)

21/04/2015


היעלה על הדעת, כי אדם עם חסר עצם בגולגולת שגודלו 6 ס"מ מרובעים יזכה בנכות בשיעור 20% כמו אדם שחסר העצם בגולגולתו בגודל 10 ס"מ מרובעים?

12/04/2015


חיוב הראל חברה לביטוח בתשלום נזקיו של תייר ומשפחתו בגין פציעתו בתאונת דרכים - 10,000,000 ש"ח

19/04/2015


האם לחברת כח אדם שמבצעת בעצמה פרוייקטים של בניה צריכה להיות אחריות מיוחדת במקרה של תאונות עבודה באתר בניה?

14/04/2015


האם קצבת ניידות שקיבלה אלמנה עובר לפטירתה הינה חלק מהכנסותיה, לצורך חישוב ההפסדים בשיטת הידות?

07/04/2015


האם יש לפסוק הפסדי שכר לעבר על פי נכויות זמניות שנפסקו במל"ל?

05/04/2015


באילו תנאים הוצאות רפואיות שנגרמו בעקבות תאונת דרכים ימומנו על ידי הנתבעת ולא על ידי קופת חולים?

01/04/2015


רכיב הפסדי השתכרות לעובד מחלקת תברואה בעיריה

22/03/2015


האם יש לראות בבעל שהתגורר עם אישתו חודשיים בלבד, בשל היותו בעל מכה, כתלוי לעניין שיטת הידות?

30/03/2015


רשלנות רפואית - מהו המבחן שיקבע מתי החל אוטם שריר הלב

29/03/2015


בסיס השכר של עובד זר

18/03/2015


השפעת חזרה לעבודה של תובעת, על נכותה הנפשית

16/03/2015


נכות רפואית - 100%, תפקודית - 80% , פיצוי - 8,000,000 ש"ח

25/03/2015


המבחן לפיו קובעים האם הלכת רים אבו חנא מתקיימת

16/03/2015


ניכויים במקרים בהם התובע זכאי גם לתקבולים מהמל"ל וגם לתקבולים מאוצר המדינה

12/03/2015


תוכנת Court-Sync - גרסא 2.12.2

15/03/2015


ניכויי המל"ל - כאשר נכות בית משפט שונה מנכות ועדות רפואיות – יש להתחשב בנכות מומחים מטעם בית המשפט

10/03/2015


רשלנות רפואית - פיצוי בסך 5,000,000 ש"ח

08/03/2015


הפסדי פנסיה של ניזוק - המקסימום מבין שתי חלופות

01/03/2015


ניכויי המל"ל במקרים של נכויות קודמות

16/02/2015


טעות בחוות הדעת האקטוארית מטעם הנתבעות

26/02/2015


רשלנות רפואית בניתוח - עקמת

24/02/2015


הפסדי השתכרות במקרים בהם קיימת תנודתיות בהכנסות התובע והשפעתה על הלכת קוגלמס

18/02/2015


פרמיית שליטה כראש נזק

22/02/2015


מדוע לא כדאי שמומחה רפואי מטעם התובע יבדוק אותו יומיים לפני חקירתו?

08/02/2015


התחברות לפי IP

22/02/2015


מחשבון שכר מינימום

22/02/2015


תוכנת פסקי הדין שלי

13/02/2015


רשלנות תובע בהמראת מטוס

28/01/2015


הפעלת שיקול בית משפט בקביעת נכות רפואית

05/02/2015


רשלנות רפואית ביילודה - 9,000,000 ש"ח פיצוי

05/02/2015


על ההבדל בין מדרגה בודדת ובין מדרגה רגילה והשפעתה על סיכויי נפילה

18/01/2015


מהו המבחן לקביעת הפסדי ההשתכרות של עצמאי?

03/02/2015


האם אי קיום תחקיר של מעביד לגבי תאונת עבודה צריכה להשפיע על האשם התורם של התובע?

01/02/2015


האם חוות דעת אשר חתומה על ידי פרופ' מומחה שאינו זכאי לשאת את התואר פרופ' אינה מהימנה?

08/01/2015


האם בתביעות לפי הפלת"ד ניתן להציג למומחה רפואי מטעם בית המשפט חוות דעת של מומחה אחר?

22/01/2015


תוכנת Court-Sync - גרסא 2.12

30/01/2015


מהו בסיס השכר של אסיר?

12/01/2015


על מי חלה החבות במקרים בהם עובד זר נפגע בתאונה, בו נהג ברכב עובד זה?

01/01/2015


מהו כושר השתכרותו של עיוור שמעולם לא עבד?

14/01/2015


עו"ד תבע וקיבל - שכר טרחה בגובה 2,550,000 ש"ח

11/08/2014


הושק מחשבון שכר טרחה - "תעריף אבנר"

30/07/2014


מחשבון אובדן הנאות בתקופת הצבא

28/09/2014


באילו מקרים טריקת דלת תא מטען על כף היד של התובע/ת יחשב כתאונת דרכים?

15/12/2014


תובעת השאירה רכב דלוק לצורך פריקת פריטים מהרכב. הרכב הדרדר ופגע בה. האם התאונה תקוטלג כתאונת דרכים ובאיזו עילה?

23/12/2014


הלכת קורנהויזר

11/01/2015


האם הצגת חשד למחלה על ידי רופא כאבחון סופי של המחלה מהווה התרשלות?

06/01/2015


עזרת צד ג מוגברת לרווק בן 43 שעדיין גר אצל הוריו!

04/01/2015


האם העובדה שתובע נפגע מהדרדרות של כסא גלגלים במסדרון הנמצא במקום עבודתו מחייבת אותו להציג חוות דעת בתחום הבטיחות או ההנדסה, ללמד על כשל בבנית המסדרון?

31/12/2014


נזק נפשי לניזוק משני-עקיף: הלכת אלסוחה

08/12/2014


פסילת חוות דעת מומחה רפואי בשל העובדה שהנתבעת לא העבירה אליו חומר

30/12/2014


על חיידק טורף, רשלנות רפואית ואובדן סיכויי החלמה

21/12/2014


רשלנות - נפילה ממיטה בבית חולים

17/12/2014


על הסתכנות מרצון של קטין

03/12/2014


נכות רפואית - 30%, תפקודית - 100%

10/12/2014


האם יש לקדם שכר עתידי לנהג משאית כבדה?

08/12/2014


האם נוכח יציאת האלמנה לעבודה לאחר מות בעלה, בהכנסותיה לאחר התאונה, בעת קביעת הקופה המשותפת?

19/11/2014


מה ערכה של הדרכת בטיחות, שעה שנתבעת לא מפקחת על התנהלות העובדים?

04/12/2014


האם ד"ר אילנה פרבר היא מומחית בתחום השיקומי או התעסוקתי?

01/12/2014


כיצד קובעים האם בעלת השליטה במעלית אחראית לתקלות במעלית?

11/11/2014


על טווח התנועה המצופה מתובע שנפגע בעמוד שדרה צווארי

27/11/2014


האם פרופ' מרדכי הימלפרב מתעלם מהתקנות?

25/11/2014


רשלנות רפואית - עצב אולינארי

23/11/2014


האם בסיס השכר בעת חישוב הפיצויים צריך להתבסס על השכר במל"ל או על תלושי השכר בפועל?

04/11/2014


האם לתובע החובה לנצל ימי מחלה בעת פגיעתו?

16/11/2014


שכר ממוצע במשק או שכר חציוני?

09/11/2014


באילו תנאים הסגת גבול יכולה לשמש הגנה לנתבע במקרה של נשיכת כלב?

30/10/2014


מהי אחריותה של המדינה לתאונת נשק בביתו של חייל?

06/11/2014


נפילה לאחר שתובע סיים יציאתו מרכב, והחל ללכת - האם יש לתבוע לפי הפלת"ד או הפקנ"ז?

05/11/2014


פרשנות סעיף 9 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

03/11/2014


האם מינוי אפוטרופוס לתובע על ידי בית משפט לענייני משפחה יש בו כדי להעיד בדבר נכות תפקודית של 100%?

26/10/2014


על הסיכון הטמון בשימוש בעגלת סופר בתוך משרד

21/10/2014


האם אנציקלופדיה רפואית תחשב כמומחה רפואי נגדי?

28/10/2014


מהי משמעותה של תקנה 37 (7) (א) לתקנות?

24/10/2014


מה הדרך הנכונה להוכחה כי גיל הפרישה הינו מעבר ל- 70?

23/10/2014


על הסיכון שבמדרגות סיבוביות / לולייניות

06/10/2014


על הרטבה בלילה, הוצאות כביסה ותיקון כתב תביעה

19/10/2014


מומחה מטעם בית המשפט קבע 70% נכות, בית המשפט קבע - 20% - מדוע?

15/10/2014


שיטת הידות - תלות של הורה בילדו

01/10/2014


גיל פרישה של מטפלת בקשישים - 70

10/09/2014


אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שטענת התיישנות מטעם הנתבעת תתקבל?

21/09/2014


טענת הגנה עצמית בתביעות נזיקין

17/09/2014


שאלת גובה הפיצוי המגיע לתובע בהינתן תניית השתתפות עצמית בפוליסה

01/09/2014


מהו פוטנציאל השתכרות של קטין שהחל לעבוד בגיל 16?

15/09/2014


האם נפילה של תובע מרכב גרר, לאחר סיום העמסת רכב תקול על הגרר הינה בגדר תאונת דרכים?

14/09/2014


מעל 4,000,000 ש"ח פיצוי ברשלנות רפואית באבחון גידול סרטני

12/09/2014


הושקה גרסא חדשה של תוכנת תחשיב הנזק

14/09/2014


האם כוונת סעיף 22 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות היא לאחריות הורים כלפי קטין, וזאת להבדיל מאחריותם בהשתתפות כלפי צד ג' בגין נזק בו הוא חויב?

07/09/2014


הושקה תוכנת Court-Sync גרסא 2.10, לייבוא מועדי דיונים מנט המשפט

07/09/2014


האם ניתן לראות בפעולת ריצה של המנוח לכביש על מנת להביא חלק שעף מרכב תקול, "טיפול-דרך או תיקון-דרך"?

05/09/2014


האם העובדה שלא נמצא קשר סיבתי הינו בגדר קביעת נכות על פי דין, לעניין סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

25/08/2014


רשלנות רפואית ביילודה - ואובדן הנאות בתקופת הצבא

20/08/2014


האם עובדי ציבור חסינים מפני תביעת נזיקין? - ע"א 1649/09

23/08/2014


כיצד משפיעה האבטלה בעזה על הנכות התפקודית?

15/08/2014


הטלת אשם תורם בעת הפרת חובה חקוקה

13/08/2014


רשלנות רפואית בניתוח

08/08/2014


האם החלקה של התובע במהלך משחק כדורגל על גבי חול שאינו חלק מרצפת המגרש מהווה סיכון בלתי סביר ובלתי רגיל?

03/08/2014


האם מכח הוראות סעיף 69(א) לחוק חוזה הביטוח זכאי המבטח לקזז מהתשלום המשולם לנפגע, כצד שלישי, את ההשתתפות העצמית, שעה שהמבוטח הינו חדל פרעון או תחת צו פירוק

10/08/2014


רע"א 2121/14 – מכתבי דחייה של חברת ביטוח צריכים לעמוד בהנחיות המפקח על הביטוח

06/08/2014


מהי רשלנותם של מארגני תחרות ריצה?

04/08/2014


גיל פרישה - 84

24/07/2014


תובע הגיש תביעתו לבית משפט. המומחה קבע נכות מסוימת. התביעה המקורית נמחקה מחוסר מעש. בהמשך המל"ל קבע נכות גבוהה יותר. התובע הגיש התביעה מחדש. מה יהיה שיעור הנכות?

16/07/2014


האם קמה למל"ל זכות שיבוב עקב פגיעה במהלך ביצוע עבודות שירות?

30/07/2014


האם יש להפחית הפסדי השתכרות לעבר בשל הספק כי לתובע יש הכנסות שלא גילה לבית המשפט?

10/07/2014


האם לבית המשפט סמכות עניינית דון בתביעה, כאשר סכום הפיצויים המגיע לתובע נבלע לטענת הנתבעת בסכום התגמולים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי?

30/07/2014


כיצד הכרה של המל"ל בנכה כנכה נזקק יכולה לעזור בהערכת הנכות התפקודית?

28/07/2014


האם יש לתבוע בתביעות ספורט בגין עילה נזיקית או בגין עילה חוזית?

16/06/2014


איזה פיצוי יהיה גבוה יותר - בגין כאב וסבל או בגין איסור לשון הרע?

20/07/2014


האם תקופת המתנה של עולה חדש מארצות הברית לקבלתו לקופת חולים יש בה כדי להשפיע על שיעור הנכות של תובע?

14/07/2014


באילו מקרים יעביר בעל מקרקעין את אחריותו?

29/06/2014


האם יש לשקלל נכות רפואית קודמת עם נכות רפואית חדשה, בעת קביעת שיעור הנכות לצרכי הפסדי השתכרות?

11/06/2014


רשלנות רפואית - סוגיות נלוות להלכת המר

25/06/2014


ניכוי תגמלי המל"ל כאשר המדינה היא הנתבעת

23/06/2014


תאונת דרכים עצמית

18/06/2014


דחית דיון במספר שנים לצורך הקטנת נזק של קטין

15/06/2014


תאונת תלמידים שהפכה לרשלנות רפואית

22/05/2014


חישוב בסיס השכר של עובד זר

10/06/2014


אחריות מבצע בניה בתאונת החלקה מגג

05/06/2014


מנוח שנהרג בתאונת דרכים סבל ממום בליבו, אשר יכול היה לקצר את תוחלת חייו. מה סבר בית המשפט?

02/06/2014


העדר רישום רפואי - אינו בגדר רשלנות?

01/06/2014


אחריותה השילוחית של המדינה כמעסיק, למעשי עובדיה

01/06/2014


ע"א 3388/12 – הסתכנות מרצון

25/05/2014


רשלנות רפואית - חיים בעוולה

26/05/2014


פיצוי בגין נזקי גוף בתאנות דרכים, אשר גרמו להפסד בבחירות

25/05/2014


ע"א 3721/12 - האם פיצויים שקיבל ניזוק, מחברת ביטוח, בגין נזק שארע לנכס שבוטח - חייבים במס?

21/05/2014


מהו המבחן לניכוי גמלת סיעוד רעיונית?

01/05/2014


כיצד תקבע בבית משפט נכותו של תובע אשר נפטר בטרם הספיק המומחה הרפואי מטעם הנתבעים לבדוק אותו?

22/05/2014


מה צריכה להיות הנכות הרפואית כאשר המומחה משתמש בסולם CGAS ולא בתקנות המל"ל?

18/05/2014


האם לתובעת שהחליקה בספורמרקט עקב רטיבות אשם תורם?

13/05/2014


עזרת צד ג במקרה של פגיעה חבלה רב מערכתית

12/05/2014


מוסד חינוכי לקח את תלמידיו לטיול במסלול לא מאושר – על מי האחריות?

22/04/2014


מעביד מתקין אמצעי הגנה, קובע נהלי עבודה, ומעביר את עובדיו הדרכות בנושא בטיחות. האם הוא הפר חובה חקוקה?

08/05/2014


מהי מידת אחריותו של פיקוד העורף בעת התקנת שערים?

07/05/2014


מהי דרך לעניין תאונת דרכים, על פי הלכת אליסן דהן?

01/05/2014


האם קיים קשר בין הרמת משאות כבדים ובין היפרדות רשתית?

29/04/2014


האם יש לקחת בחשבון בשיטת הידות חובות הוצל"פ? האם יש לקחת בחשבון נישואים מחדש של האלמנה?

28/04/2014


על חשיבות לקיחת האנמנזה מהחולה והנכות התפקודית של קטין עם חרשות באוזן אחת

01/04/2014


המחוזי מרכז: טעה אקטואר הנתבעת - שי ספיר...צדק אקטואר התובע - ד"ר תמיר לוי

27/04/2014


מהי הנכות התפקודית של כבאי הנושא משאות כבדים?

07/04/2014


שיטת הידות כאשר אין זהות בין תביעת התלויים ותביעת החיסכון

23/03/2014


האם יש מקום לפיצוי בגין סיעוד מקום שקופת החולים משלמת עלות זו?

10/04/2014


האם בנות בגירות, אשר התגוררו בבית אביהן המנוח ייחשבו כתלויות לעניין תביעת תלויים?

17/03/2014


האם תאונה שארעה בבואו של תובע לרדת ממשאית אשפה אשר היתה בנסיעה איטית, לצורך ריקון פח אשפה, הינה בגדר תאונת דרכים?

26/03/2014


אדם מסר את רכבו לסוחר מכוניות לצורך מכירת הרכב. ללא ידיעת בעל הרכב, הסוחר ניהל עסק עברייני של השכרת רכבים שנמסרו לו למכירה. אחד הרכבים היה מעורב בתאונת דרכים. מהי החבות של בעל הרכב?

03/03/2014


פסק דין המסכם נושא כאבי גב ובלט דיסק

24/03/2014


תביעת שיבוב של קופת חולים

19/03/2014


מה מידת אחריותו של קבלן כוח אדם המספק לעובדי הרשות הפלסטינית היתרי כניסה לישראל לצרכי עבודה?

14/03/2014


האם תאונה שארעה כתוצאה מרכב חולף, ללא שהיה מגע בין הנפגע לבין הרכב, הינו בגדר תאונת דרכים?

12/02/2014


האם תאונה קודמת מהווה גולגולת דקה ביחס לתאונה נוכחית?

06/02/2014


"הוצאות לדוגמא" - כראש נזק

26/02/2014


האם הוצאות רפואיות שהוציא התובע בהליך בביטוח הלאומי, בעקבות תאונת דרכים, הינן ברות החזר?

02/02/2014


מה משמעותו של תצהיר של נפגע, אשר הוגש לבית המשפט כאשר הנפגע היה עדיין בחיים, אך נפטר לאחר הגשת התצהיר?

24/02/2014


האם יש לקבל טענה בדבר הגדלת אחוזי נכות, נוכח שברים בזיזים של החוליות?

11/02/2014


מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה?

11/02/2014


כיצד קובעים אם קרע בגיד נגרם בתאונה?

30/01/2014


חבר קיבוץ – הוספת שווי ערך בשירותים להם זכאי חבר קיבוץ כחלק מבסיס השכר

05/02/2014


האם מדינת ישראל מתרשלת כלפי קלדניות בית המשפט?

20/01/2014


האם ניתן להעניק נכות בגין פגיעה בעין אחת בשיעור גבוה יותר מאשר נכות בגין עיוורון מוחלט באותה עין?

04/02/2014


רשלנות רפואית - מחלת רפלוקס קיבה-וושט

22/01/2014


על ההבדל הדק שבין מחלת סיליקוזיס ומחלת הסרקואידוזיס ואחריותה של המדינה

23/01/2014


הנכות התפקודית גבוהה פי 3 מהרפואית!

19/01/2014


האם יש לראות עזיבת סטודנט את מקום לימודיו מבלי שסיים את התואר כקטין שטרם ביסס את דרכו המקצועית או כעדות לאי יכולתו של תובע להצלחה עתידית?

14/01/2014


תשלום פיצויים להורי נערה, אשר התאבדה במהלך אישפוזה במוסד רפואי

12/01/2014


מהו בסיס השכר של פנסיונרית של משרד החינוך שפרשה לפרישה מוקדמת?

15/01/2014


מהי מידת האחריות הנדרשת מבעל אולם שמחות?

26/12/2013


השפעת טיפול באלקטרודה על נכות צמיתה בתחום הכאב הכרוני

12/01/2014


כיצד מומחה רפואי יתייחס לשתי פגיעות זהות באותו איבר?

23/12/2013


על הסכנה שבמעבר מתחת למחסום

17/12/2013


כיצד מחשבים הפסדי השתכרות במקרה של העדר זהות משפטית בין בעל החברה לחברה

26/12/2013


מהו גיל הפרישה של עו"ד בעל משרד עצמאי?

23/12/2013


האם קצבת נכות שקיבל מנוח בחייו, ואשר נפסקה עקב מותו, הינה ברת פיצוי?

11/12/2013


האם סקירת מקום תאונה באמצעות האינטרנט הינה כביקור במקום התאונה עצמו?

11/12/2013


תובעת הסובלת מאירועי התעלפות סדרתיים נפלה במדרגות. האם בית המשפט יאמין לעדותה כבעל דין יחידה?

17/12/2013