מחירון

בחרו את החבילה המשתלמת ביותר עבורכם:

מנוי חודשי /

מנוי חודשי מתחדש

 • תוכנת מחשבונים משפטיים
 • מאגר משפטי החלטות משפטיות
 • תוכנת הערכות ותקצירים
 • תוכנת מומחים רפואיים
 • תוכנת תחשיב הנזק
 • תוכנת תחשיב עבודה
 • מנוי למגזין המשפטי
 • שימוש לעד 3 עורכי דין
 • אפשרות עבודה במקביל

350 ש"ח + מע"מ

 

ביטול המנוי באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. הביטול יכנס לתוקף בתום תקופת החיוב הקרובה. קרי סוף החודש הקלנדארי

הכי נפוץ

מנוי שנתי

 • תוכנת מחשבונים משפטיים
 • מאגר משפטי החלטות משפטיות
 • תוכנת הערכות ותקצירים
 • תוכנת מומחים רפואיים
 • תוכנת תחשיב הנזק
 • תוכנת תחשיב עבודה
 • מנוי למגזין המשפטי
 • שימוש לעד 3 עורכי דין
 • אפשרות עבודה במקביל

1,800 ש"ח + מע"מ

מנוי דו-שנתי

 • תוכנת מחשבונים משפטיים
 • מאגר משפטי החלטות משפטיות
 • תוכנת הערכות ותקצירים
 • תוכנת מומחים רפואיים
 • תוכנת תחשיב הנזק
 • תוכנת תחשיב עבודה
 • מנוי למגזין המשפטי
 • שימוש לעד 3 עורכי דין
 • אפשרות עבודה במקביל

2,800 ש"ח + מע"מ

שביעות רצון מלאה מובטחת!