תוכנת תחשיב עבודה

התוכנה להכנת מכתבי התראה / כתבי תביעה לבתי דין לעבודה באופן אוטומטי  

יוצרת קובץ וורד אוטומטי, הניתן לעריכה על ידי המשתמש

מאפשרת לשמור את הנתונים המשמשים לחישוב

קביל להגשה בבתי משפט!

חוסכת בזמן העבודה

  

 

legal calculators

 ממלאים

ממלאים קובץ אקסל המכיל נתונים שונים הרלבנטיים לתביעה, ושומרים את הקובץ

legal calculators

מפעילים

מפעילים את תוכנת תחשיב עבודה, ובוחרים את קובץ האקסל הרלבנטי 

legal calculators

מקבלים

מקבלים קובץ וורד ובו תוצאות החישובים. הקובץ ניתן לעריכה על ידי המשתמש 

תוכנת תחשיב עבודה

התוכנה הינה מחולל מכתבי התראה, כתבי תביעה לבתי דין לעבודה באופן אוטומטי. התוכנה מאפשרת ליצור:

מכתב התראה למעסיק בטרם הגשת תביעה לבית דין לעבודה

כתב תביעה לצורך הגשתו לבית דין לעבודה

 

תאם עכשיו הצגה טלפונית

...

איך יוצרים עימנו קשר?

קבוצת נזיקיסט

טלפון: 03-5472447

פקס: 153-3-5472447

רח' הנ"ץ 6,

רמת השרון 4721706, ת.ד. 2167