תוכנת תחשיב הנזק

התוכנה להכנת תחשיבי נזק בתיקי נזקי גוף

  

יוצרת קובץ וורד אוטומטי, הניתן לעריכה על ידי המשתמש

מאפשרת לשמור את הנתונים המשמשים לחישוב

קביל להגשה בבתי משפט!

חוסכת בזמן העבודה

  

 

legal calculators

 ממלאים

ממלאים קובץ אקסל המכיל נתונים שונים הרלבנטיים לתביעה, ושומרים את הקובץ

legal calculators

מפעילים

מפעילים את תוכנת תחשיב הנזק, ובוחרים את קובץ האקסל הרלבנטי 

legal calculators

מקבלים

מקבלים קובץ וורד ובו תוצאות החישובים. הקובץ ניתן לעריכה על ידי המשתמש 

תוכנת תחשיב הנזק

מאפשרת ליצור:

תחשיבי נזק - ללא קיצור תוחלת חיים

תחשיבי נזק - עיזבון ותלויים

שיערוך סכומים

 

תאם עכשיו הצגה טלפונית

...

איך יוצרים עימנו קשר?

קבוצת נזיקיסט

טלפון: 03-5472447

פקס: 153-3-5472447

רח' הנ"ץ 6,

רמת השרון 4721706, ת.ד. 2167