מהי חבותו של משרד החינוך בתאונה בה נדחף קטין אל מותו מגג בית ספר? | מהו התוקף החוקי של תניית השתתפות עצמית?

מהי חבותו של משרד החינוך בתאונה בה נדחף קטין אל מותו מגג בית ספר? | מהו התוקף החוקי של תניית השתתפות עצמית?