מה בין הלכת סושרד ובין הלכת פינץ? | נכות בתחום הא.א.ג בגין טנטון - האם הטנטון תמידי או זמני?

מה בין הלכת סושרד ובין הלכת פינץ? | נכות בתחום הא.א.ג בגין טנטון - האם הטנטון תמידי או זמני?